Coaching

Rekrutacja na studia trwa do 30 września! Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 r.

Dlaczego warto?

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesu coachingowego w praktyce zawodowej. Absolwent zostanie wyposażony w profesjonalne narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu. Swoją pracę będzie wykonywał zgodnie z założeniami kodeksu etycznego coacha wg standardów największej organizacji coachingowej na świecie – International Coach Federation.

ATUTY STUDIÓW:

 • metodyka zajęć oparta na programach aprobowanych przez International Coach Federation
 • rzetelne i profesjonalne przygotowanie do międzynarodowej certyfikacji International Coach Federation
 • kilkadziesiąt sesji coachingowych przepracowanych podczas warsztatów
 • dostarczenie narzędzi coachingowych do pracy z Klientami
 • dyplom prestiżowej uczelni publicznej
 • wykwalifikowani trenerzy biznesu i certyfikowani przez International Coach Federation coachowie z wieloletnim doświadczeniem
 • wybitnie praktyczny program studiów i charakter zajęć: nacisk na pragmatyzm i „myślenie pytaniami”
 • aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności (nasze motto: maksimum praktyki)
 • superwizje indywidualne i grupowe (ciągły feedback dla słuchaczy ze strony trenerów prowadzących warsztaty i sesje)
 • warsztaty wspomagające pracę coacha – life coaching i kreatywne myślenie
 • spotkania z guest speaker’s – osobami, które odniosły sukces w różnych przestrzeniach coachingu
 • sesja wyjazdowa w Pałacu UAM w Obrzycku
 • warsztaty Insights Discovery (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • warsztaty Profi Competence (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • dogodny dla słuchacza system płatności
 • dedykowany opiekun kierunku
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • elektroniczny indeks
 • profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Program

Program Studiów Podyplomowych Coachingu został przygotowany w oparciu o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF). Program składa się z 10 modułów opracowanych przez najlepszych specjalistów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z trenerami, coachami i ekspertami z organizacjami biznesowych.

 MODUŁ I: SESJA INTEGRACYJNA

Zajęcia mają wybitnie team-buildingowy charakter. Umiejętności i kompetencje będą kształtowane podczas gier zespołowych, symulacji i ćwiczeń praktycznych.

MODUŁ II: WPROWADZENIE DO COACHINGU

Moduł wprowadzający w tematykę coachingu. Warsztat rozpoznawania różnic pomiędzy coachingiem a innymi metodami wsparcia. W trakcie zajęć omówimy podstawowe zasady pracy coachingowej oraz specyfikę pracy w roli coacha.

MODUŁ III: PROCES COACHINGOWY

Podczas modułu prezentowane są podstawowe techniki i modele coachingowe. Każda z technik omawiana jest w aktywizujący sposób na konkretnych studiach przypadków i w oparciu o pracę warsztatową. Techniki i modele coachingowe przekładamy na proces coachingowy oraz praktykę pracy z klientami.

MODUŁ IV: COACHING FOR LEADERS

Moduł przedstawia specyfikę coachingu biznesowego. W trakcie zajęć prezentowane są sposoby i narzędzia niezbędne do pracy ze specyficznymi wyzwaniami i klientami biznesowymi.

MODUŁ V: COACHING – BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI, MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Słuchacz uzyska kolejny zestaw narzędzi do pracy coachingowej w kontekście własnego rozwoju i samoświadomości.

MODUŁ VI: NEUROSCIENCE COACHING

Moduł wyposażający słuchacza w zaawansowane techniki coachingowe wykorzystujące neurologię, lingwistykę i programowanie. Zawiera elementy psychologii osobowości i kognitywistyki oraz wiedzę dotyczącą budowy mózgu, działania mózgu w nawiązaniu do procesu zmiany osobistej.

MODUŁ VII: CHANGE YOUR MIND – PRACA Z OBRAZEM I SYMBOLEM

Warsztaty z wykorzystaniem metafory, obrazu i symbolu.

MODUŁ VIII:WARSZTATY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ COACHA

• Techniki kreatywnego myślenia w pracy coacha
• Life coaching
• Coaching In Action – czyli spotkania z 4 wybitnymi guest speaker’s  z różnych przestrzeni coachingu. Nasi goście podzielą się swoim doświadczeniem, podsuną inspirujące pomysły na prowadzenie działalności opartej na coachingu oraz przekażą dobre wzorce i praktyki.

MODUŁ IX: GRUPOWA SESJA MENTORSKA

Wzmocnienie doświadczenia w prowadzeniu sesji coachingowych. Słuchacze odbywają sesje coachingowe w roli coacha i klienta. Pogłębianie i superwizja umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych.

MODUŁ X: WARSZTAT PROFI COMPETENCE . TEMATY

2-dniowy warsztat zapewnia zapoznanie się z narzędziami psychometrycznymi do pracy w procesie coachingowym. W ramach zajęć poruszane będą tematy:

 • Testy i kwestionariusze w pracy coacha – ich rola i znaczenie
 • Jak wykorzystywać narzędzia psychometryczne w procesie coachingowym?
 • Psychologia osobowości, a testy
 • Krok po kroku – proces pracy z narzędziem
 • Baza testów – jak dobierać testy do procesu coachingowego
 • 6 wymiarów testu PCT– co badają i jak je interpretować?

 

ANALIZA I INTERPRETACJA WYMIARÓW I PODWYMIARÓW

 • JA W RELACJI: Życzliwość, Chęć przebywania z ludźmi, Kontakty interpersonalne, Asertywność, Szukanie wrażeń
 • JA WE WSPÓŁPRACY: Podejrzliwość, Szczerość, Egoizm, Rywalizacja, Pokora
 • JA W PRACY: Skuteczność, Liderstwo, Kontrola siebie, Dążenie do celu, Sława
 • JA W DZIAŁANIU: Zorganizowanie, Uporządkowanie, Sumienność, Ostrożność, Wytrzymałość, Wewnątrzsterowność
 • JA I MOJA SAMOOCENA: Ogólne postrzeganie siebie, Zgodność z samym sobą, Tożsamość, Poczucie bliskości, Atrakcyjność
 • JA I MOJE EMOCJE: Niepokój, Poczucie niższości, Bezradność, Depresyjność, Wrogie zachowania

 

KORZYŚCI

Po ukończeniu modułu każdy uczestnik otrzyma:

 • Certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia PROFI COMPETENCE TEST oraz uprawnienia do pracy z narzędziami PCT
 • Szczegółowy raport swojego badania (koszt indywidualnego profilu wliczony w cenę studiów)
 • Trzy szczegółowe raporty wykonane w trakcie praktyki
 • Dostęp do bazy wszystkich testów i możliwość wykonania 10 wybranych testów w pracy coachingowej
 • Możliwość zakupu licencji na 50/100/200 testów w specjalnej edycji po preferencyjnych cenach tylko dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Coachingu na UAM w Poznaniu

MODUŁ XI: WARSZTAT INSIGHTS DISCOVERY

Warsztaty odbędą się podczas 2-dniowej sesji wyjazdowej w Pałacu UAM w Obrzycku.

PROGRAM WARSZTATU

Warsztat oparty jest na  Insights Discovery™ – modelu umożliwiającym wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań oraz ich modyfikację w kierunku lepszej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi. Praca z Insights Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, o stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego.

PERCEPCJA

 • Moduł wprowadzający, który ma na celu pokazanie różnic w percepcji (przyczyny, schematy poznawcze)

ENERGIE KOLORYSTYCZNE

 • Wprowadzenie pojęcia 4 stylów funkcjonowania (energii)
 • Interaktywne ćwiczenia służące zidentyfikowaniu swojej własnej kombinacji energii kolorystycznych

PREFERENCJE JUNGOWSKIE

 • Podstawy teoretyczne modelu Insights Discovery
 • Trzy wymiary jungowskie: Ekstrawersja‐Introwersja, Myślenie‐Uczucia, Doznania‐Intuicja

PROFILE INDYWIDUALNE INSIGHTS DISCOVERY

 • Rozdanie Profili Indywidualnych słuchaczom
 • Weryfikacja treści Profili pod kątem ich trafności
 • Omówienie grafów zawartych w Profilach i ich interpretacja

MAPA KOMUNIKACYJNA ZESPOŁU I ANALIZA KOŁA GRUPY

 • Wskazówki komunikacyjne dla poszczególnych osób w grupie
 • Analiza koła zespołu – rozkład energii kolorystycznych oraz wynikające z niego mocne i słabsze strony zespołu jako całości

ROZPOZNAWANIE STYLÓW

 • Wskazówki oraz ćwiczenia praktyczne w rozpoznawaniu dominującej energii kolorystycznej u innych osób

ADAPTACJA POSTAW

 • Wskazówki komunikacyjne dla 4 energii kolorystycznych
 • Komunikacja z typem antagonistycznym

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

PROFIL INDYWIDUALNY

Podstawą pracy podczas warsztatu jest Profil Indywidualny dla każdego z uczestników na podstawie wypełnionych przez nich 10 dni przed warsztatem elektronicznych kwestionariuszy (wysłanych w formie linka).

Każdy Profil Indywidualny Insights Discovery™ prezentuje informacje z zakresu:

 • Ogólnego stylu funkcjonowania
 • Mocnych i słabych stron
 • Wartości wnoszonych do zespołu
 • Komunikowania się
 • Nieuświadomionych aspektów wizerunku
 • Typu antagonistycznego
 • Wskazówek dotyczących dalszego rozwoju
 • Grafy ukazujące styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną

KORZYŚCI

Słuchacze Studiów Podyplomowych Coachingu:

 • Otrzymają Profile Indywidualne Insights Discovery™, które dostarczą wiedzę o mocnych stronach i potencjalnych obszarach do rozwoju; koszt Prifili indywidualnych wliczony jest w cenę studiów
 • Posiądą wiedzę z zakresu metody Insights Discovery™ oraz umiejętności posługiwania się  własnymi Profilami Indywidualnymi Insights
 • Nauczą się efektywniej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał, w celu poprawienia porozumiewania się z innymi ludźmi zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią
 • Wejdą głęboko we własne zachowania, poznają strukturę relacji i przyczyny mało efektywnego funkcjonowania zespołu
 • Lepiej poznają swój styl funkcjonowania (mocne i słabsze strony) w kontekście modelu Insights oraz zrozumieją jego wpływ na innych ludzi w codziennych interakcjach
 • Zrozumieją potrzeby, oczekiwania i style działania poszczególnych typów Insights
 • Poznają łatwy do zapamiętania język kolorów, który w pozytywny sposób opowiada o naszych preferencjach i osobowości
 • Pobudzą kreatywność dokładność w podejmowaniu decyzji oraz negocjowaniu
 • Podwyższą wskaźnik myślenia abstrakcyjnego i kojarzenia
 • Podniosą swój poziom ogólnej motywacji i skłonności do wytężonego wysiłku
 • Będą dzielić pewną „kulturę” używając wspólnego języka Insights Discovery™, co sprzyja integracji zespołu

Wieczorem po pierwszym dniu warsztatów zapraszamy Was na uroczystą kolację i ognisko.

Łączna liczba godzin: 240 (56 godzin wykładów problemowych + 184 godziny warsztatów, treningów i ćwiczeń)

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez  akredytowanych coachów ICF na poziomie ACC, PCC i MCC, praktyków i trenerów biznesu, wykładowców akademickich.

Do grona wykładowców należą m.in.:

Dyplomy i certyfikaty

Słuchacz po ukończeniu Studiów Podyplomowych Coachingu otrzymuje:

 DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 CERTYFIKAT ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) poświadczający odbycie 60 godzin programu akredytowanego przez największą na świecie organizację coachingową International Coach Federation.

Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC. Istnieje możliwość wypracowania godzin sesji mentorskich indywidualnych w trakcie studiów z coachami prowadzącymi zajęcia.

 CERTYFIKAT VCC (Vocational Competence Certificate)

Program studiów został oparty na standardach europejskiej VCC, dzięki czemu słuchacz może przystąpić do egzaminu poświadczającego zdobyte kwalifikacje coacha i uzyskać certyfikat VCC wydawany z logo Europass w języku angielskim. Egzamin składa się z części praktycznej (nagranie sesji coachingowej) oraz teoretycznej (test na platformie, 30 pytań).

Aby przystąpić do egzaminu należy:

 • odbyć min. 75h godzin coachingowych z klientami
 • odbyć 3 sesje mentorskie indywidualne z coachami

AKREDYTACJA ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC

Po ukończeniu programu ACSTH student otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu. Certyfikat ten spełnia standardy Internationl Coaching Federation na poziomie ACC i upoważnia do podejścia do międzynarodowego egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu należy:

 • odbyć min. 100h godzin coachingowych z klientami
 • odbyć 3 sesje mentorskie indywidualne

Egzamin składa się z części praktycznej (nagranie sesji + transkrypcja) oraz teoretycznej (egzamin Coach Knowledge Assessment na platformie, 155 pytań)

Podejścia do powyższych egzaminów są dobrowolne. Koszty  egzaminów VCC i ICF nie zostały wliczone w koszt studiów.

Terminy zjazdów

Zajęcia są realizowane w soboty oraz niedziele w godz. 9.00-16.00.

W przypadku ponownego zawieszenia przez Ministra możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć nasi wykładowcy i trenerzy są przygotowani do realizacji programu w trybie distance learning z wykorzystaniem platformy zoom, teams lub webex.

Ewentualna decyzja o przejściu w tryb nauczania zdalnego będzie poprzedzona konsultacjami z naszymi słuchaczami. Opinia słuchaczy jest dla nas najważniejsza i wiążąca.

 

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6 400 PLN

Słuchacz może opłacić studia:
– w całości
– w dwóch ratach po 3 200 PLN
– w 8 ratach po 800 PLN

 • Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu.
 • Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ROZPISANY NA WSZYSTKIE ZJAZDY.
 • Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.
 • Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.


Rekrutacja

 • Słuchaczami Podyplomowych Studiów Coachingu mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.
 • Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Termin składania dokumentów: do 30 listopada br.
 • Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie następujących dokumentów:
  • wypełnionego formularza aplikacyjnego (pobierz)
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

 

Dokumenty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
WNPiD, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań

z dopiskiem: COACHING

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Coachingu
inż. Marta Jankowiak

WNPiD, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl
tel: 61 829 6514

 

Kierownik Studiów Podyplomowych Coachingu
prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

 

Font Resize
Contrast