Coaching

Dla kogo?


Studia są przeznaczone dla osób chcących popracować nad własnym rozwojem osobistym oraz dla tych, które interesowały się już coachingiem i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę, by wykorzystać ją w praktyce. Słuchaczami mogą zostać osoby pełniące funkcje kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.
Program studiów w szczególności kierowany jest do:
• menadżerów i dyrektorów zarządzających ludźmi,
• osób mających kontakt z klientem,
• trenerów biznesu,
• konsultantów,
• trenerów wewnątrz organizacji,
• przedstawicieli handlowych,
• pedagogów,
• pracowników HR,
• doradców zawodowych,
• osób zainteresowanych tematyką coachingu, które chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć nowy zawód,
• osób które chcą rozpoznać swoje talenty i mocne strony, potrzebują motywacji i systematyczności w realizacji rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz swoich celów zawodowych i zamierzeń życiowych,
• osób aktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji,
• osób zainteresowanych zdobyciem akredytacji International Coach Federation.

Dlaczego warto?


Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesu coachingowego w praktyce zawodowej. Absolwent zostanie wyposażony w profesjonalne narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu. Swoją pracę będzie wykonywał zgodnie z założeniami kodeksu etycznego coacha wg standardów największej organizacji coachingowej na świecie – International Coach Federation.

 

ATUTY STUDIÓW:


• metodyka zajęć oparta na programach aprobowanych przez International Coach Federation
• rzetelne i profesjonalne przygotowanie do międzynarodowej certyfikacji International Coach Federation
• kilkadziesiąt sesji coachingowych przepracowanych podczas warsztatów
• dostarczenie narzędzi coachingowych do pracy ze swoimi Klientami
• dyplom prestiżowej uczelni publicznej
• wykwalifikowani trenerzy biznesu i certyfikowani przez International Coach Federation coachowie z wieloletnim doświadczeniem
• nacisk na pragmatyzm zajęć
• aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
• angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności
• dogodny dla słuchacza system płatności
• opiekun kierunku
• materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
• organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
• elektroniczny indeks
• profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
• nowoczesny budynek dydaktyczny
• w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Organizacja studiów

MODUŁ I

WARSZTATY INTEGRACYJNE

 

MODUŁ II

WPROWADZENIE DO COACHINGU

• Kompetencje i rozwój coacha
• Standardy etyczne wg International Coach Federation

 

MODUŁ III

PROGRAMY APROBOWANE PRZEZ International Coach Federation
• Coaching for leaders
• Coaching – budowanie świadomości, możliwości rozwoju
• Neuroscience coaching

 

MODUŁ IV

GRUPOWA SESJA MENTORSKA

 

MODUŁ V

WARSZTATY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ COACHA
• Techniki kreatywnego myślenia w pracy coacha
• Life coaching

Łączna liczba godzin: 188 godzin (8 godz. wykładów + 180 godz. ćwiczeń)

 

CERTYFIKATY:


Uczestnik po ukończeniu kierunku otrzymuje dyplom uczelni oraz certyfikat ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) poświadczający odbycie 60 godzin programu akredytowanego przez największą na świecie organizację coachingową International Coach Federation. Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC.

Uczestnik dodatkowo poza programem studiów może odbyć 3 sesje indywidualne z certyfikowanym coachem w cenie 200 zł netto za jedną sesję. Istnieje możliwość wypracowania godzin sesji mentorskich indywidualnych w trakcie studiów z Coachami prowadzącymi zajęcia.

 

CERTYFIKAT Vocational Competence Certificate (VCC)

Program studiów został oparty na standardach europejskiej fundacji Vocational Competence Certificate (VCC). Dzięki czemu student może przystąpić do egzaminu poświadczającego zdobyte kwalifikacje Coacha i uzyskać certyfikat VCC wydawany z logo Europass w języku angielskim. Egzamin składa się z części praktycznej (nagranie sesji coachingowej) oraz teoretycznej (test na platformie, 30 pytań).

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  • odbyć min. 75h godzin coachingowych z Klientami
  • odbyć 3 sesje mentorskie indywidualne z coachami

Koszt egzaminu: 950zł

 

AKREDYTACJA INTERNATIONAL COACH FEDERATION NA POZIOMIE ACC

Po ukończeniu programu ACSTH student otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu. Certyfikat ten spełnia standardy Internationl Coaching Federation na poziomie ACC i upoważnia do podejścia do międzynarodowego egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  • odbyć min. 100h godzin coachingowych z klientami
  • odbyć 3 sesje mentorskie indywidualne

Egzamin składa się z części praktycznej (nagranie sesji + transkrypcja) oraz teoretycznej (egzamin Coach Knowledge Assessment na platformie, 155 pytań)

Koszt egzaminu:

  • dla członków International Coach Federation – 300 USD
  • dla osób nie będących członkami organizacji 500 USD

 

KADRA:


Wykładowcy to wykwalifikowani trenerzy biznesu i coachowie certyfikowani przez największą organizację coachingową na świecie International Coach Federation. Swoje doświadczenie i wiedzę przekazują w praktyczny sposób, tak aby słuchacz studiów mógł ją przełożyć na swoją pracę.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:


Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele.

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Opłaty

Koszty uczestnictwa: 5 500 PLN

Opłaty

Trzy możliwości opłacenia studiów:
• w całości
• w dwóch ratach po 2 750 PLN
• w 7 ratach po 785,71 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

 

[/wptabcontent]

Rekrutacja

 

REKRUTACJA


Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest:

– wypełnienie formularza aplikacyjnego i złożenie dokumentów rekrutacyjnych:

• wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
• kopia dowodu osobistego

– kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: dokumenty przyjmujemy od czerwca do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 44

KontaktSekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Krystyna Tyczewska

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
pok. 44
e-mail: krystyna.tyczewska@amu.edu.pl

tel: 61 829 6517

Dokumenty prosimy przesłać pocztą.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

 

Font Resize
Contrast