Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 maja 2023 r.

Dla kogo?

Dla kogo?

Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostały pomyślane jako ponad 200-godzinny warsztat rozwoju personalnego. Program jest adresowany do osób, które chcą wzmocnić efektywność osobistą i rozwijać kompetencje w obszarze nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Studia mają wybitnie praktyczny charakter. Każdy wykład i warsztat można natychmiast przełożyć na praktykę biznesową.

Program studiów w szczególności kierowany jest do:

• pracowników, menadżerów i dyrektorów działów HR,
• pracowników, menadżerów i dyrektorów działów marketingu, sprzedaży, komunikacji,
• trenerów wewnętrznych,
• trenerów biznesu,
• trenerów wewnątrz organizacji,
• doradców zawodowych,
• konsultantów,
• wszystkich osób proaktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących rozpoznać (wzmocnić) obszary własnej efektywności osobistej.

Partnerem programowym Studiów Podyplomowych ZZL jest Insights Discovery™

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

 • świadectwo prestiżowej uczelni publicznej
 • wybitnie praktyczny program studiów i charakter zajęć: nacisk na pragmatykę biznesową, kształtowanie samoświadomości oraz budowę warsztatu personalnego
 • kadra dydaktyczna składająca się z doświadczonych trenerów biznesu, certyfikowanych coachów, najlepszych wykładowców akademickich z UAM i UEP w Poznaniu
 • warsztaty Insights Discovery (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • warsztaty Profi Competence (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności (nasze motto: maksimum praktyki)
 • superwizje indywidualne i grupowe (ciągły feedback dla słuchaczy ze strony trenerów prowadzących warsztaty i sesje)
 • min. 3 sesje coachingowe przepracowane podczas warsztatów
 • dogodny dla słuchacza system płatności
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • elektroniczny indeks
 • dedykowany opiekun kierunku
 • profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Program

Program

Program Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi składa się z 26 przedmiotów pogrupowanych w 7 modułów.

MODUŁ I. Sesja integracyjna

Wykład inauguracyjny: Neurodiversity (prof. Maciej Błaszak, UAM)

MODUŁ II. Self-development

1. Sztuka błądzenia

2. Personal branding

3. Inteligencja emocjonalna

4. Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych

5. Techniki kreatywnego myślenia

6. Ostrzenie piły jako nawyk skutecznego działania

7. Szczęście i flow w pracy

8. Moja definicja sportu czyli o motywacji inaczej

MODUŁ III. Metody i narzędzia pracy z zespołem

1. Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian

2. Zarządzanie zespołem

3. Zarządzanie zespołami wirtualnymi i pracownikami zdalnymi

4. Przywództwo

5. Efektywne motywowanie personelu

6. Zarządzanie kompetencjami

7. Negocjacje i mediacje w biznesie

8. Warsztat efektywnego prowadzenia spotkań biznesowych

9. Expose szefa

10. Zarządzanie wiekiem w organizacji

11. Dopasowanie stanowiskowe

12. Employer branding

13. Coaching menedżerski

MODUŁ IV. Warsztaty Insights Discovery

Warsztat oparty jest na Insights Discovery™ – modelu umożliwiającym wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań oraz ich modyfikację w kierunku lepszej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi. Praca z Insights Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, o stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Coachingu otrzymają Profile Indywidualne Insights Discovery™, które dostarczą wiedzę o mocnych stronach i potencjalnych obszarach do rozwoju. Koszt Profili indywidualnych wliczony jest w cenę studiów.

Uczestnicy warsztatu Insights Discovery™:

· posiądą wiedzę z zakresu metody Insights Discovery™ oraz umiejętności posługiwania się własnymi Profilami Indywidualnymi Insights,

· nauczą się efektywniej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał, w celu poprawienia porozumiewania się z innymi ludźmi zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią,

· lepiej poznają swój styl funkcjonowania (mocne i słabsze strony) w kontekście modelu Insights,

· zrozumieją potrzeby, oczekiwania i style działania poszczególnych typów Insights,

· opanują łatwy do zapamiętania ‘język kolorów’, który w pozytywny sposób opowiada o naszych preferencjach i osobowości,

· pobudzą kreatywność poznawczą,

· wzmocnią efektywność i dokładność w podejmowaniu decyzji,

· podniosą swój poziom ogólnej motywacji i skłonności do wytężonego wysiłku,

· będą dzielić pewną „kulturę” używając wspólnego języka Insights Discovery™, co sprzyja integracji zespołu.

MODUŁ V. Warsztaty Profi Competence

Podczas dwudniowego warsztatu słuchacze zapoznają się z narzędziami psychometrycznymi do pracy w procesie HR. W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

· testy i kwestionariusze w pracy zawodowej – ich rola i znaczenie,

· jak wykorzystywać narzędzia psychometryczne w pracy zawodowej?

· psychologia osobowości, a testy,

· krok po kroku – proces pracy z narzędziem,

· baza testów – jak dobierać testy do kontekstu zadania,

· 6 wymiarów testu PCT – co badają i jak je interpretować?

Uczestnicy zajęć nauczą się analizować i interpretować wymiary i podwymiary PCT:

· JA W RELACJI: Życzliwość, Chęć przebywania z ludźmi, Kontakty interpersonalne, Asertywność, Szukanie wrażeń,

· JA WE WSPÓŁPRACY: Podejrzliwość, Szczerość, Egoizm, Rywalizacja, Pokora,

· JA W PRACY: Skuteczność, Liderstwo, Kontrola siebie, Dążenie do celu, Sława,

· JA W DZIAŁANIU: Zorganizowanie, Uporządkowanie, Sumienność, Ostrożność, Wytrzymałość, Wewnątrzsterowność,

· JA I MOJA SAMOOCENA: Ogólne postrzeganie siebie, Zgodność z samym sobą, Tożsamość, Poczucie bliskości, Atrakcyjność,

· JA I MOJE EMOCJE: Niepokój, Poczucie niższości, Bezradność, Depresyjność, Wrogie zachowania.

Po ukończeniu modułu każdy słuchacz otrzyma:

· certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia PROFI COMPETENCE TEST oraz uprawnienia do pracy z narzędziami PCT,

· szczegółowy raport swojego badania (koszt indywidualnego profilu wliczony w cenę studiów),

· trzy szczegółowe raporty wykonane w trakcie praktyki,

· dostęp do bazy wszystkich testów i możliwość wykonania 10 wybranych testów w pracy zawodowej,

· możliwość zakupu licencji na 50/100/200 testów w specjalnej edycji po preferencyjnych cenach tylko dla słuchaczy Studiów Podyplomowych ZZL na UAM w Poznaniu.

MODUŁ VI. Warsztat talentów Gallupa

Podczas warsztatu słuchacze zapoznają się z koncepcją talentów Gallupa. Nauczą się rozpoznawać swoje domeny talentowe, określać (nie)dojrzałość swoich talentów, samodzielnie pracować ze swoimi talentami i wykorzystywać je do osiągania celów.

Słuchacze Studiów Podyplomowych ZZL otrzymają indywidualny raport Top 5 CliftonStrengths. Koszt raportu jest wliczony w cenę studiów.

MODUŁ VII. Seminarium dyplomowe

Łączna liczba godzin: 224, w tym 72 godziny wykładów i 152 godzin warsztatów, treningów i ćwiczeń

Warunki ukończenia studiów:

· obecność na zajęciach,

· zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych,

· przygotowanie i obrona pracy dyplomowej / egzamin w formie testu.

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów

Zajęcia są realizowane w soboty oraz niedziele w godz. 9.00-16.00.

 • 25 – 26 XI
 • 9 – 10 XII
 • 13 – 14 I
 • 27 – 28 I
 • 10 – 11 II
 • 24 – 25 II
 • 9 – 10 III
 • 23 – 24 III
 • 6 – 7 IV
 • 20 – 21 IV
 • 18 – 19 V
 • 8 – 9 VI
 • 22 – 23 VI
 • 6 – 7 VII

Opłaty

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 5 400 PLN

Słuchacz może opłacić studia:

 • w całości
 • w dwóch ratach po 2700 PLN
 • w 8 ratach po 675 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ROZPISANY NA WSZYSTKIE ZJAZDY.

Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.

Wyniki osiągane przez słuchaczy będą potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc. Termin składania dokumentów: do końca października br.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr Ilona Hofman

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl
tel: 61 829 6515

 

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi
prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

 

Font Resize
Contrast