Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Rekrutacja na studia trwa do 15 listopada! Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 r.

Dla kogo?

Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostały pomyślane jako ponad 200-godzinny warsztat rozwoju personalnego. Program jest adresowany do osób, które chcą wzmocnić efektywność osobistą i rozwijać kompetencje w obszarze nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Studia mają wybitnie praktyczny charakter. Każdy wykład i warsztat można natychmiast przełożyć na praktykę biznesową.

Program studiów w szczególności kierowany jest do:
• pracowników, menadżerów i dyrektorów działów HR,
• pracowników, menadżerów i dyrektorów działów marketingu, sprzedaży, komunikacji,
• trenerów wewnętrznych,
• trenerów biznesu,
• trenerów wewnątrz organizacji,
• doradców zawodowych,
• konsultantów,
• wszystkich osób proaktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących rozpoznać (wzmocnić) obszary własnej efektywności osobistej.

Dlaczego warto?

 • dyplom prestiżowej uczelni publicznej
 • wybitnie praktyczny program studiów i charakter zajęć: nacisk na pragmatykę biznesową, kształtowanie samoświadomości oraz budowę warsztatu personalnego
 • min. 3 sesje coachingowe przepracowane podczas warsztatów
 • wybitna kadra dydaktyczna składająca się z doświadczonych trenerów biznesu, certyfikowanych coachów, najlepszych wykładowców akademickich z UAM i UEP w Poznaniu
 •  aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności (nasze motto: maksimum praktyki)
 • superwizje indywidualne i grupowe (ciągły feedback dla słuchaczy ze strony trenerów prowadzących warsztaty i sesje)
 •  warsztaty Insights Discovery (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • warsztaty Profi Competence (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • dogodny dla słuchacza system płatności
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • elektroniczny indeks
 • dedykowany opiekun kierunku
 • profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Program

Program Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi składa się z 28 przedmiotów pogrupowanych w 6 modułów. 

MODUŁ  I. Sesja integracyjna

 MODUŁ  II. Self-development

 1. Sztuka błądzenia
 2. Ostrzenie piły jako nawyk skutecznego działania
 3. Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych
 4. Techniki kreatywnego myślenia
 5. Personal branding
 6. Inteligencja emocjonalna
 7. Szczęście i flow w pracy
 8. Moja definicja sportu czyli o motywacji inaczej

MODUŁ  III. Metody i narzędzia pracy z zespołem

 1. Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian
 2. Zarządzanie zespołem
 3. Zarządzanie zespołami wirtualnymi i pracownikami zdalnymi
 4. Zachowanie w grupie
 5. Przywództwo
 6. Efektywne motywowanie personelu
 7. Zarządzanie kompetencjami
 8. Negocjacje i mediacje w biznesie
 9. Warsztat efektywnego prowadzenia spotkań biznesowych
 10. Expose szefa
 11. Zarządzanie wiekiem w organizacji
 12. Dopasowanie stanowiskowe
 13. Employer branding
 14. Coaching menedżerski

MODUŁ  IV. Warsztaty Insights Discovery

Słuchacze Studiów Podyplomowych ZZL:

 • Otrzymają Profile Indywidualne Insights Discovery™, które dostarczą wiedzę o mocnych stronach i potencjalnych obszarach do rozwoju; koszt Profili indywidualnych wliczony jest w cenę studiów
 • Posiądą wiedzę z zakresu metody Insights Discovery™ oraz umiejętności posługiwania się  własnymi Profilami Indywidualnymi Insights
 • Nauczą się efektywniej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał, w celu poprawienia porozumiewania się z innymi ludźmi zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią
 • Lepiej poznają swój styl funkcjonowania (mocne i słabsze strony) w kontekście modelu Insights oraz zrozumieją jego wpływ na innych ludzi w codziennych interakcjach
 • Zrozumieją potrzeby, oczekiwania i style działania poszczególnych typów Insights
 • Poznają łatwy do zapamiętania język kolorów, który w pozytywny sposób opowiada o naszych preferencjach i osobowości
 • Pobudzą kreatywność dokładność w podejmowaniu decyzji oraz negocjowaniu
 • Podwyższą wskaźnik myślenia abstrakcyjnego i kojarzenia
 • Podniosą swój poziom ogólnej motywacji i skłonności do wytężonego wysiłku
 • Będą dzielić pewną „kulturę” używając wspólnego języka Insights Discovery™, co sprzyja integracji zespołu

MODUŁ  V. Warsztaty Profi Competence

2-dniowy warsztat zapewnia zapoznanie się z narzędziami psychometrycznymi do pracy w procesie HR. W ramach zajęć poruszane będą tematy:

 • Testy i kwestionariusze w pracy zawodowej – ich rola i znaczenie
 • Jak wykorzystywać narzędzia psychometryczne w pracy zawodowej?
 • Psychologia osobowości, a testy
 • Krok po kroku – proces pracy z narzędziem
 • Baza testów – jak dobierać testy do kontekstu zadania
 • 6 wymiarów testu PCT– co badają i jak je interpretować?

Analiza i interpretacja wymiarów i podwymiarów

 • JA W RELACJI: Życzliwość, Chęć przebywania z ludźmi, Kontakty interpersonalne, Asertywność, Szukanie wrażeń
 • JA WE WSPÓŁPRACY: Podejrzliwość, Szczerość, Egoizm, Rywalizacja, Pokora
 • JA W PRACY: Skuteczność, Liderstwo, Kontrola siebie, Dążenie do celu, Sława
 • JA W DZIAŁANIU: Zorganizowanie, Uporządkowanie, Sumienność, Ostrożność, Wytrzymałość, Wewnątrzsterowność
 • JA I MOJA SAMOOCENA: Ogólne postrzeganie siebie, Zgodność z samym sobą, Tożsamość, Poczucie bliskości, Atrakcyjność
 • JA I MOJE EMOCJE: Niepokój, Poczucie niższości, Bezradność, Depresyjność, Wrogie zachowania

Po ukończeniu modułu każdy słuchacz otrzyma:

 • Certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia PROFI COMPETENCE TEST oraz uprawnienia do pracy z narzędziami PCT
 • Szczegółowy raport swojego badania (koszt indywidualnego profilu wliczony w cenę studiów)
 • Trzy szczegółowe raporty wykonane w trakcie praktyki
 • Dostęp do bazy wszystkich testów i możliwość wykonania 10 wybranych testów w pracy zawodowej
 • Możliwość zakupu licencji na 50/100/200 testów w specjalnej edycji po preferencyjnych cenach tylko dla słuchaczy Studiów Podyplomowych ZZL na UAM w Poznaniu

MODUŁ  VI

Seminarium dyplomowe

Łączna liczba godzin: 224, w tym 72 godziny wykładów i 152 godzin warsztatów, treningów i ćwiczeń

Warunki ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej / egzamin w formie testu

Organizacja studiów

Zajęcia są realizowane w soboty oraz niedziele w godz. 9.00-16.00.

Terminy zjazdów:

 • 27-28 XI
 • 4-5 XII – on-line
 • 11-12 XII
 • 8-9 I 2022
 • 22-23 I – on-line
 • 5-6 II
 • 19-20 II
 • 5-6 III
 • 19-20 III
 • 2-3 IV
 • 23-24 IV
 • 14-15 V
 • 28-29 V

Zajęcia będą realizowane w 90% w trybie stacjonarnym. Dwa moduły zostaną przeprowadzone on-line.

W przypadku ponownego zawieszenia przez Ministra możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć nasi wykładowcy i trenerzy są przygotowani do realizacji programu w trybie distance learning z wykorzystaniem platformy Zoom, Teams lub Webex.

Opłaty

– w dwóch ratach po 2 200 PLN
– w 8 ratach po 550 PLN

Opłata za całość studiów wynosi 4 400 PLN

Słuchacz może opłacić studia:
– w całości

 • Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu.
 • Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ROZPISANY NA WSZYSTKIE ZJAZDY.
 • Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.
 • Wyniki osiągane przez słuchaczy będą potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

 • Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.
 • Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Termin składania dokumentów: do 15 listopada br.
 • Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie następujących dokumentów:
  • wypełnionego formularza aplikacyjnego;
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Dokumenty należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
WNPiD, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań

z dopiskiem: ZZL

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr Ilona Hofman

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl
tel: 61 829 6515

 

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi
prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

 

Font Resize
Contrast