Komunikacja marketingowa i public relations

Rekrutacja zakończy się 22 października 2023 r. !

KONTAKT: 

mgr Agata Sierchuła e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski e-mail: szymon.ossowski@amu.edu.pl

 

Dla kogo?

Dla kogo?

To studia dla wszystkich aktywnych zawodowo oraz dopiero rozpoczynających karierę zawodową, chcących zwiększyć swoją wartość i konkurencyjność na rynku pracy. To studia nie tylko dla humanistów, ale w równym stopniu dla absolwentów uczelni ekonomicznych, technicznych, medycznych czy przyrodniczych, którzy ze względu na wymogi współczesnego rynku pracy potrzebują poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje o treści związane z budowaniem i sterowaniem procesami komunikacji w organizacji.

Współcześnie każda instytucja (firma, urząd, organizacja non-profit) powinna podejmować działania zmierzające do dbania o jak najlepszą reputację, w celu budowy zaufania ze swoimi klientami i pracownikami (komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna), co jest niezbędne w jej  efektywnym rozwoju. Coraz większe znaczenie mają dziś również umiejętności miękkie oraz przygotowanie do pracy w zespole.

Sukces organizacji zależy dziś w głównym stopniu od zbudowania trwałej relacji z pracownikami i klientami, opartej na dialogu, wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Rośnie więc znaczenie komunikacji, a więc public relations w najszerszym znaczeniu tego pojęcia.

Wszystko to przy konieczności posiadania umiejętności optymalnego wykorzystania najnowszych technologii, związanych z komunikacją internetową, w tym mediów społecznościowych.

Odpowiedzią na te wyzwania jest przygotowany we współpracy z praktykami i specjalistami z zakresu PR (patrz zakładka „kadra”) program studiów podyplomowych PR (patrz zakładka „organizacja studiów”), których ukończenie z pewnością dostarczy każdemu wiedzę, kompetencje i umiejętności, niezbędne dziś w każdej organizacji.

 

Studia szczególnie polecamy:

 • wszystkim zainteresowanym zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych trendów w komunikacji
 • szefom firm (CEO) i instytucji
 • pracownikom działów promocji, sprzedaży i biur prasowych
 • pracownikom działów kadr i komunikacji wewnętrznej
 • pracownikom działów marketingu i obsługi klienta
 • osobom odpowiedzialnym za prowadzenie profili społecznościowych firm i instytucji
 • pracownikom odpowiedzialnym za realizację badań opinii i konsultacji społecznych
 • pracownikom działów zarządzania kryzysowego
 • dziennikarzom
 • osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Atuty i cele studiów:

 • program studiów będący odpowiedzią na komunikacyjne wyzwania jakie niesie II dekada XXI wieku
 • znakomita kadra złożona ze specjalistów w dziedzinie PR, przede wszystkim praktyków na co dzień nadzorujących lub pracujących w agencjach public relations oraz działach komunikacji firm i instytucji
 • studia umożliwiające zdobycie unikatowej wiedzy z zakresu PR
 • program przygotowany we współpracy z praktykami i specjalistami z zakresu PR
 • tematyka zajęć wzbogacona licznymi przykładami (casy study) analiz rzeczywistych sytuacji, umożliwiająca poznanie doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań praktyków z dziedziny zarządzania reputacją i budowania trwałych relacji z otoczeniem
 • nabycie praktycznych umiejętności występowania przed kamerą w studiu telewizyjnym
 • opanowanie umiejętności publicznej prezentacji, w tym zasad komunikacji niewerbalnej
 • zdobycie kompetencji z zakresu przygotowania materiałów dla prasy, udzielania wywiadów, przeprowadzania konferencji prasowych

Organizacja studiów

Organizacja studiów

Plan studiów podyplomowych

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia/

Seminaria

(liczba godzin)

Laboratorium/

Pracownia

(liczba godzin)

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1

2

3

4

5

6

7

Rok I

1.

Podstawy marketingu

8

ZAL

3

2.

Zintegrowana komunikacja marketingowa

6

ZAL

3

3.

Badania marketingowe i realizacja badań opinii publicznej

8

ZAL

2

4.

Organizacja działań public relations

6

ZAL

3

5.

Strategie public relations

8

ZAL

3

6.

Corporate Social Responsibility

6

ZAL

2

7.

Media relations

8

ZAL

2

8.

Komunikacja wewnętrzna w organizacjach

6

ZAL

2

9.

Event marketing

8

ZAL

2

10.

Influecer marketing

8

ZAL

2

11.

Personal branding

6

ZAL

2

12.

Employer branding i advocacy

6

ZAL

2

13.

Kształtowanie wizerunku organizacji w mediach

6

ZAL

2

14.

Prawo mediów

8

ZAL

3

15.

Analiza zawartości mediów

6

ZAL

2

16.

Kampanie w social media

8

ZAL

2

17.

Optymalizacja profilu społecznościowego

6

ZAL

2

18.

Video w internecie

6

ZAL

1

19.

Niestandardowe narzędzia promocji

6

ZAL

3

20.

Wystąpienia publiczne

6

ZAL

1

21.

Zarządzanie reputacją firmy w sytuacjach kryzysowych

8

ZAL

2

22.

Pomiar efektywności działań komunikacyjnych

6

ZAL

2

23.

Zajęcia praktyczne w telewizji

8

ZAL

1

24.

Techniki wymowy i emisji głosu

6

ZAL

1

25.

Wizualizacja

8

ZAL

1

26.

Komunikacja po pandemii

6

ZAL

2

27.

Dezinformacja w mediach. Fake news i deepfake

6

ZAL

2

28.

Podstawy cyberbezpieczeństwa

6

ZAL

2

29.

Fotografia w nowych mediach

6

ZAL

1

30.

Podstawy politycznego public relations

6

ZAL

2

Razem rok

202

 Formy zaliczeń:

Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia.

 

Organizacja studiów:

 • zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie komunikacji marketingowej i public relations

 

Warunki ukończenia studiów:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

Terminy Zjazdów

Terminy zjazdów:
 • 21 – 22 X 2023 r.
 • 4 – 5 XI 2023 r.
 • 18 – 19 XI 2023 r.
 • 2 – 3 XII 2023 r.
 • 16 – 17 XII 2023 r.
 • 20 – 21 I 2024 r.
 • 3 – 4 II 2024 r.
 • 17 – 18 II 2024 r.
 • 2 – 3 III 2024 r.
 • 16 – 17 III 2024 r.
 • 13 – 14 IV 2024 r.
 • 27 – 28 IV 2024 r.
 • 11 – 12 V 2024 r.
 • 25 – 26 V 2024 r.
 • 15 – 16 VI 2024 r.
 • 29 – 30 VI 2024 r.

Kadra

Kadra

Zajęcia prowadzą między innymi:

James Behr

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz stosunki międzynarodowe. Ukończył specjalności reklama i promocja oraz gospodarka światowa i biznes międzynarodowy. Od 4 lat zarządza agencją AdFather, której działania obejmują strategię marketingową, branding, social media, design, produkcję foto oraz wideo. Wcześniej zawodowo związany kolejno z agencjami reklamowymi: GPD Agency, JUST oraz Sixtyone Yards.

Prowadzi zajęcia z zakresu buzz marketingu w Internecie, reklamy audiowizualnej, kreowania marki i wizerunku oraz optymalizacji profili społecznościowych. Autor wielu artykułów branżowych głównie dotyczących niestandardowych kampanii marketingowych oraz współprowadzący podkast Pretekst by Sprawny Marketing.

 

 

Ewa Bujak

Absolwentka politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dwóch specjalności: dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w Public Relations realizowane na rynku polskim i na rynkach zagranicznych (m.in USA, Wielka Brytania). Jej pasją jest komunikacja wewnętrzna, działania CSR, Employer Branding oraz zarządzanie komunikacją w kryzysie.

Specjalizuje się w public relations dla branży IT i nowoczesnych technologii – realizowała działania komunikacyjne podczas największych targów technologicznych na świecie – (m.in CES – Las Vegas, World Mobile Congress – Barcelona, CEBIT – Hannover). Realizowała też projekty komunikacji wewnętrznej dla takich marek jak Skoda Auto Polska, Volkswagen Group Polska oraz Bank Pocztowy. Jako PR manager i rzecznik prasowy pracowała w Grupie Nickel, prowadziła również projekty PR dla Hicron, Fibar Group i GlaxoSmithKline.

 

 

 

 

jakub jakubowskidr Jakub Jakubowski

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących szeroko pojętej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Jest twórcą i koordynatorem specjalności marketing online na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WNPiD UAM. Oprócz aktywności naukowej i dydaktycznej spełnia się też jako praktyk działań promocyjnych będąc współtwórcą platformy ProScholars.pl – projektu promocji dorobku naukowego w Internecie.

 

 

 

 

 

 

Szymon Łątkowski

Praktyk w dziedzinie wystąpień publicznych. Koncentruje się na łączeniu konkretnych technik i narzędzi z kwestią odpowiedniego podejścia mentalnego w autoprezentacjach, prezentacjach biznesowych, czy prezentacjach idei zarówno w pracy z małymi grupami, jak i przed dużym audytorium. Doświadczenie biznesowe zbierał w dziale wsparcia sprzedaży korporacji Eurocash wdrażając projekty w zakresie poprawy efektywności pracy oraz technik autoprezentacji. Był prezenterem w poznańskim radiu Afera, gdzie prowadził poranne i popołudniowe audycje oraz autorski program satyryczny. Uznawany za czołowego solistę młodego pokolenia jest laureatem największych polskich festiwali kabaretowych oraz uczestnikiem najpopularniejszych telewizyjnych programów satyrycznych.

 

 

 

 

 

 

ossowski

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

W działalności naukowej specjalizuje się w badaniach komunikowania politycznego i polskich kampanii wyborczych, zjawiska mediatyzacji, konwergencji i polityzacji mediów, relacjami media – demokracja oraz rozwojem narzędzi public relations. Poza działalnością badawczą, zaangażowany w liczne projekty publiczne i społeczne. Od 2007 roku kieruje jako nadawca (i redaktor naczelny) lokalnym programem telewizyjnym „Ratajska Telewizja Kablowa”, a jako wydawca lokalnym miesięcznikiem „Gazeta Ratajska”. Jest przewodniczącym Rady Osiedla Żegrze – jednostki pomocniczej miasta Poznania. Współautor dwóch zrealizowanych projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego – RoweLOVE Rataje i Sportowe Żegrze. Stały komentator bieżących wydarzeń politycznych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

 

 

 

 

 

 

 

prystacka

Dagmara Prystacka

Wieloletnia rzeczniczka prasowa VW Poznań. Przez kilkanaście lat była dziennikarzem. Pracę zaczynała w Głosie Wielkopolskim, była redaktorem naczelnym City Magazine. Przez blisko 10 lat pracowała na wizji – najpierw w Telewizji Biznes, później w Telewizji Polskiej. Ostatnio związana była zawodowo z Eneą, pełniąc tam między innymi funkcję rzecznika prasowego. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, London School of Public Relations oraz studiów MBA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. UAM dr hab. Dominika Narożna

Jest adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu media relations. W latach 2004-2010 współpracowała z TVP S.A., a następnie do 2017 roku sprawowała funkcję rzecznika prasowego UAM.  Od 2011-2017 roku, decyzją Rektora prof. Bronisława Marciniaka, powołano Ją na Kierownika Biura Prasowego tej uczelni. Od 1 września 2017 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Fundacji UAM oraz powierzono Jej funkcję menedżera ds. współpracy z otoczeniem w Parku Naukowo-Technologicznym tej Fundacji.

 

 

 

 

skrzypczakprof. UAM dr hab.  Jędrzej Skrzypczak

Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego UAM. Autor monografii „Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji“ uhonorowanej przez KRRiT i Wydział Dziennikarstwa UW nagrodą im. dra P. Stępki za najlepsze wydawnictwo naukowe z  dziedziny mediów elektronicznych w 2011 r. i wielu ekspertyz z dziedziny prawa mediów i polityki medialnej. Brał udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.  Członek zespołu ekspertów  Policy Experts Media Policy Project The London School of Economic and Political Science  oraz European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Centre for Media Pluralism i Media Freedom we Florencji. W latach 2011 – 2016 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radia Merkury“ w Poznaniu, radca prawny.

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Ratajczak

Absolwentka dziennikarstwa na specjalności reklama i promocja na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz komunikacji w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Przez 4 lata była związana z marką Biżuteria YES, odpowiadając za komunikację social media oraz działania w obszarze influencer marketingu. Autorka projektu MYTUJEMY: jednego z największych profili jedzeniowych w kraju (50 tys. obserwujących), będącego zapisem kulinarnych wycieczek po smakowitych miejscach w Poznaniu i nie tylko. Jako freelancer tworzy strategie social mediowe i zajmuje się kompleksową obsługą marek z sektora fashion, food i lifestyle. Na co dzień związana z marką VOX, gdzie odpowiada za całość działań social media w Polsce i na świecie.

 

 

 

 

 

tadeuszdr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

Absolwentka śpiewu solowego i aktorstwa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz UAM na kierunku pedagogika o specjalności edukacja medialna i technologie informacyjne. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia głosu i mowy oraz metodologii na Uniwersytecie SWPS oraz retorykę praktyczną w Polskiej Akademii Nauk. Na stałe współpracuje z Telewizją Polską S.A. prowadząc zajęcia z zakresu pracy z kamerą i mikrofonem oraz techniki mowy. Jest wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w której prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich z zakresu wystąpień publicznych, techniki mowy oraz  komunikacji pozawerbalnej. Pracuje także jako trener medialny i specjalista z zakresu logopedii medialnej. Jest słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

 

 

 

 

 

 


Mariusz Wiśniewski

Absolwent politologii oraz prawa na UAM, studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej” na UE w Poznaniu oraz Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie. Od grudnia 2014 r. pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania (odpowiada m.in. za rewitalizację, bezpieczeństwo,  oświatę, obsługę inwestorów). W latach 2006-14 był Radnym Miasta Poznania. Ponadto: w 2014 pełnił funkcję wiceprezesa Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.;  w l. 2012-14  – wykładowca akademicki na WSNHiD; l. 2008-14 – doradca Wojewody Wielkopolskiego; l. 2006-08 r. – asystent Posła do Parlamentu Europejskiego. W okresie 2003-06 pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich.  Wcześniej m.in. w l.1998-2000 dziennikarz działu sportowego „Gazety Poznańskiej”. Był zaangażowany w organizację kilku kampanii wyborczych samorządowych oraz parlamentarnych.

 

 

 

Rafał Giedrojć

Absolwent kierunku Publicystyka Ekonomiczna i Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie kieruje zespołem ds. obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu PR-u i marketingu w sieci. Współpracował przy kilkunastu kampaniach wyborczych na poziomie samorządu i kraju. Prywatnie pasjonuje się motoryzacją co objawia się zamiłowaniem do autodetailingu.

 

 

 

 

 

Marcin Myszka

Twórca internetowy, youtuber, podcaster. Od 2015 roku prowadzi kanał na YouTube o tematyce kryminalnej, który subskrybuje blisko 500 000 osób. Autor Kryminatorium, czyli najpopularniejszego podcastu w 2020 roku w Polsce. Materiały, które opublikował, odnotowały łącznie ponad sto milionów wyświetleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Weronika Dopierała-Kalińska

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie doktorantka w naukach o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2018 do 2020 roku specjalistka ds. promocji oraz obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania (Oddział Promocji oraz Biuro Prasowe), członkini redakcji czasopisma naukowego Com.press oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów). Ciekawią mnie ludzie i sposób, w jaki się komunikują, w szczególności używając nowych technologii.

 

 

 

 

Opłaty

Opłaty

Koszt uczestnictwa: 5000 PLN.

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 2500 PLN
 • w 8 ratach po 625 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Komunikacja marketingowa i public relations mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc. Przyjmowanie dokumentów trwa do 30 września br.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Agata Sierchuła

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
pok. 48
tel. 61 829 65 20
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski
tel. 607-553-403
e-mail: szymon.ossowski@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast