Analiza Behawioralna i Wykrywanie Kłamstwa

Analiza Behawioralna i Wykrywanie Kłamstwa to nowość na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Studia realizowane we współpracy z Insitute of Nonverbal Communication, partnerem strategicznym studium.

Dla kogo?

Dla kogo?

Studia podyplomowe są adresowane dla każdego, kto posiada dyplom studiów magisterskich lub licencjackich oraz chce uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie profilowania psychologicznego, behawioralnego i kryminalnego oraz wykonywania analiz behawioralnych i ocen wiarygodności.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii kłamstwa i profilowania, analizy behawioralnej oraz nauk behawioralnych, wskazanie praktycznych problemów wynikających z dezinformacji i analizy danych w Internecie, trening praktycznych umiejętności tworzących merytoryczny warsztat analityka behawioralnego  (analiza behawioralna, typologia zachowań, komunikacja niewerbalna i międzykulturowa, psychopatalogia, etyka, ekonomia behawioralna, dezinformacja, profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw, ocena szczerości zeznań i detekcja kłamstwa, analiza wiarygodności wypowiedzi oraz technologie behawioralne i sztuczna inteligencja).

Analiza Behawioralna i Wykrywanie Kłamstwa – potrzeba wykrywania kłamstw

Współczesny świat jest złożony i szybko zmieniający się. To sprawia, że ​​wiele informacji, które przekazujemy, jest niepewne i trudne do zweryfikowania.

Wraz z rozwojem technologii i wzrostem liczby użytkowników internetu, łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej udostępniać niezweryfikowane, fałszywe, propagandowe o zmanipulowane informacje na masową skalę. To zwiększyło także liczbę źródeł informacji, co z kolei utrudniło ocenę wiarygodności tych informacji.

Algorytmy stosowane przez media społecznościowe, aplikacje i wyszukiwarki decydują o tym, jakie treści widzi użytkownik. Często nagradzają sensacyjne i kontrowersyjne treści, a także potwierdzają nasze istniejące przekonania i uprzedzenia. To prowadzi do wzrostu dezinformacji, fałszywych informacji i teorii spiskowych.

Państwa, partie polityczne, korporacje, urgupowania oraz jednostki rozpowszechniają dezinformację i kłamstwa w celu osiągnięcia określonych celów politycznych, finansowych lub ideologicznych.

Dezinformacja to wyzwanie współczesnego świata

Statystyki pokazują, że dezinformacja i kłamstwa są coraz większym problemem. Według badania przeprowadzonego przez Edelman Trust Barometer w 2021 roku, 76% respondentów uważa, że media społecznościowe stanowią zagrożenie dla demokracji, a 61% uważa, że nie można im ufać. Innym badaniem, przeprowadzonym przez organizację Ipsos MORI w 2019 roku, wykazało, że tylko 40% ludzi ufa informacjom, które widzi w internecie, a tylko 26% ufa informacjom przekazywanym przez polityków. Według raportu Amnesty International z 2020 roku, kłamstwa i dezinformacja były wykorzystywane przez rządy, partie polityczne i grupy interesu w co najmniej 90 krajach w ciągu ostatnich pięciu lat. Z biegiem czasu coraz więcej badań pokazuje, że dezinformacja i kłamstwa są rzeczywistymi wyzwaniami, którym należy świadomie przeciwdziałać.

Ponieważ nie jesteśmy w stanie usunąć nieprawdziwych informacji z naszego życia, kluczową umiejętnością staje się zdolność oceny wiarygodności drugiego człowieka, jego zachowania, wiadomości czy kreowanego wizerunku.

W dzisiejszych czasach, ze względu na rosnącą ilość fałszywych informacji i dezinformacji, umiejętność wykrywania manipulacji, kłamstwa, dezinformacji i propagandy jest kluczowa dla podejmowania mądrych i świadomych decyzji. Osoby, które potrafią odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych, są bardziej skłonne do podejmowania racjonalnych i dobrze przemyślanych decyzji, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Ponadto, umiejętność wykrywania manipulacji, kłamstwa, dezinformacji i propagandy jest również ważna w kontekście bezpieczeństwa narodowego oraz walki z przestępczością i z terroryzmem. Różne organizacje terrorystyczne i przestępcze wykorzystują manipulację, kłamstwo, dezinformację i propagandę, aby wprowadzić ludzi w błąd i zyskać poparcie dla swoich działań.

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

W trakcie studiów podyplomowych:

 • Student zapozna się z pojęciami z zakresu nauk behawioralnych oraz z wykorzystaniem narzędzi behawioralnych, służących do przewidywania oraz zmiany zachowań ludzi. 
 • Zaznajomi się z technikami profilowania behawioralnego, stosowanego zarówno w kryminalistyce, w sektorze bezpieczeństwa, rekrutacji czy w badaniach preferencji konsumentów i zachowań użytkowników mediów społecznościowych. 
 • Nauczy się wykorzystywać technologie behawioralne w celu pomiaru emocji i zachowań. 
 • Zdobędzie szeroką wiedzę z rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacji, propagandy, dezinformacji i kłamstwa. 
 • Zrozumie jak dane internetowe wykorzystywane są do tworzenia profili behawioralnych a także przećwiczy samodzielnie umiejętności skutecznego rozpoznawania niewiarygodnych informacji oraz zachowań. 
 • W trakcie praktycznych zajęć student nauczy się tworzenia analiz wiarygodności wypowiedzi oraz analiz behawioralnych do celów oceny wiarygodności zachowania.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent uzyska kwalifikacje dyplomowanego analityka behawioralnego, który może samodzielnie przeprowadzać analizy z zakresu oceny wiarygodności. Po zdaniu egzaminów końcowych i spełnieniu dodatkowych wymogów będzie mógł ubiegać się o międzynarodową certyfikację z ramienia Institute of Nonverbal Communication.

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów 

Zjady odbywają się w soboty i niedzielę w godzinach 8-16 lub 9-17.

Studia podyplomowe obejmują 10 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).

 • 28-29 października
 • 18-19 listopada
 • 2-3 grudnia
 • 16-17 grudnia
 • 13-14 stycznia
 • 10-11 lutego
 • 9-10 marca
 • 13-14 kwietnia
 • 11-12 maja
 • 8-9 czerwca

Każdy zjazd składa się na oddzielny moduł szkoleniowy, dzięki czemu studenci zdobywają pogłębioną wiedzę w trakcie comiesięcznych spotkań.

Organizacja studiów

Organizacja studiów

Studia podyplomowe kończą się pisemnym egzaminem, który odbywa się w trakcie ostatniego zjazdu. Egzamin polega na samodzielnym przeprowadzeniu analiz wiarygodności. 

Wykaz przedmiotów

Moduł (1): Innowacyjne podejście do zmieniającego się świata. Wprowadzenie do nauk behawioralnych z perspektywy ONZ (20 godzin)

Moduł (2): Komunikacja międzykulturowa, prawa człowieka i etyka analityka behawioralnego (20 godzin)

Moduł (3): Zwalczanie dezinformacji w Internecie, profilowanie w Internecie i rozpoznawanie fake news (20 godzin)

Moduł (4): Wprowadzenie do psychologii dla niepsychologów i psychologia kłamstwa (20 godzin)

Moduł (5): Werbalne metody oceny wiarygodności zeznań (20 godzin)

Moduł (6): Profilowanie kryminalne i modus operandi (20 godzin)

Moduł (7): Psychopatologia w analizie behawioralnej (20 godzin)

Moduł (8) Komunikacja niewerbalna w analizie behawioralnej (20 godzin)

Moduł (9): Technologie behawioralne, biosensoryczne i biometryczne (20 godzin)

Moduł (10): Umiejętności przeprowadzania wywiadów i metody przesłuchań (20 godzin)

Kadra

Kadra

Gość specjalny

Maciej Dachowski 

Political Affairs Officer, International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism at United Nations Office of Counter-Terrorism

Doświadczony dyplomata, od ponad 15 lat związany z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Jego zawodowa kariera rozpoczęła się na stanowisku Zastępcy Kierownika w Ambasadzie Polskiej w Gruzji, by później dołączyć do Służby Działań Zewnętrznych UE z przedstawicielstwem w Armenii. Następnie, jako Szef Jednostki Polityczno-Militarnej w Centrum OBWE w Kirgistanie odpowiadał za szeroki portfel projektów, w tym reformę sektora bezpieczeństwa oraz regionalne inicjatywy przeciwdziałania terroryzmowi. Od 2016 roku pracował dla Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA), gdzie jako Oficer Spraw Politycznych, był odpowiedzialny za współpracę regionalną w celu promowania pokoju, stabilności i rozwoju w Afganistanie. Obecnie jest związany z Biurem ds. Zwalczania Terroryzmu ONZ (UNOCT) oraz Międzynarodowym Centrum Badań nad Zachowaniami (International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism) w Doha, Katarze. Odpowiada za wdrażanie programów do walki z terroryzmem oraz zapobieganiu ekstremizmowi w oparciu nauki behawioralne w Azji Środkowej, regionie MENA i Afryce.

W swojej pracy posługuje się biegle językiem angielskim i rosyjskim, a także posiada znajomość standardowego języka arabskiego. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień mieszka z rodziną w Katarze i w Nowym Jorku.

Diana Nowek (Lubandy)

Koordynator studiów podyplomowych; Dyrektor Institute of Nonverbal Communication oraz konsultant Biura ds.Zwalczania Terroryzmu ONZ (International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism) do spraw nauk behawioralnych w sektorze bezpieczeństwa. 

Diana Nowek w swojej pracy naukowej zajmuje się rozpoznawaniem i kategoryzowaniem zachowań oraz analizą wiarygodności przy zastosowaniu technologii i sztucznej inteligencji. Od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Komunikacji Niewerbalnej oraz dyrektorem programowym semestralnej Akademii Profilowania Behawioralnego. W ramach Centrum Analiz Behawioralnych wykonuje ekspertyzy behawioralne w ocenie wiarygodności zeznań świadków dla sądów i kancelarii adwokackich.  Jako doradca strategiczny i trener analizy behawioralnej pracowała zarówno dla European Coast Guard Agency jak i dla International Organization of Migration. Szkoliła funkcjonariuszy policji i straży granicznej ze wszystkich krajów europejskich i innych regionów świata. We współpracy z europejską agencją opracowała i przeprowadziła specjalistyczne programy szkoleniowe dla trenerów w zakresie profilowania predykcyjnego. Jest także współautorką programów szkoleniowych z zakresu wykrywania niebezpiecznych zachowań na lotniskach i przejściach granicznych oraz autorką podręcznika „Manual for Border-related Behaviour Recognition”.  

Obecnie pracuje dla UNOCT International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism w Katarze, jako specjalista ds. wdrażania nauk behawioralnych. W 2022 roku wystąpiła z prelekcją na temat technologii behawioralnych w siedzibie głownej ONZ w Nowym Jorku.  Diana Nowek posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski), nauk politycznych (Freie Universitaet Berlin) i jest doktorantką na Vienna University of Economics and Business w Austrii. Na co dzień mieszka z rodziną w Austrii. 

Dr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

Kierownik studiów podyplomowych, współtwórca programu studiów podyplomowych Akademii Analizy Behawioralnej i Wykrywania Kłamstwa. Doktor w dyscyplinie nauk o komunikowaniu i mediach. Certyfikowany profiler behawioralny, szkoleniowiec, ekspert w kształtowaniu wiarygodności wizerunkowej w oparciu o naturalną komunikację niewerbalną. 

Wykładowca uniwersytecki, pracuje na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany ekspert mowy ciała i mikroekspresji twarzy, szkolący się w m.in. Paul Ekman Group (USA), Instytut Komunikacji Niewerbalnej (Warszawa), Instytut Komunikacji Niewerbalnej (Austria). Jej badania oraz działalność naukowa obejmują tematykę dotyczącą komunikacji niewerbalnej, wiarygodności wizerunkowej, profesjonalizacji wizerunku, emocji, wykrywania kłamstwa, komunikacji, komunikacji interpersonalnej, komunikacji międzykulturowej oraz wystąpień publicznych. Jako przedsiębiorca i właściciel firmy doradczo-szkoleniowej łączy teorię z praktyką. Współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Radą Notarialną w Poznaniu jako trener medialny i specjalista z zakresu logopedii medialnej, szkoląc pracowników tych placówek w dziedzinie wiarygodności wizerunkowej, techniki mowy, komunikacji niewerbalnej, pracy z kamerą i wystąpień publicznych. 

www.malgorzatatadeszu.pl

Jan Gołębiowski

Profiler kryminalny w Centrum Psychologii Kryminalnej; Biegły psycholog sądowy; Nauczyciel akademicki, Autor książek i publikacji z zakresu profilowania; Konsultant ds.bezpieczeństwa

Absolwent psychologii (SWPS rok 2001), ukończył wiele kursów specjalistycznych oraz studia podyplomowe w zakresie psychologii sądowej. 

W lipcu 2010r. założył własną działalność pod nazwą Centrum Psychologii Kryminalnej bazując na swoich doświadczeniach psychologa policyjnego, którego obowiązki pełnił w latach 2005 – 2008 pracując w Komendzie Stołecznej Policji oraz doświadczeniach biegłego sądowego w zakresie psychologii. Pierwszą opinię jako biegły do sprawy sporządził w 2005r., zaś od 2009r. jest biegłym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2012 – 2016 pracował na Oddziale Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia oraz podstawowym stopniu zabezpieczenia w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia. 

Wykonał ponad 100 profili kryminalnych i konsultacji dla Policji, Prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Sądów. Wykonywał również analizy na zlecenia prywatne, współpracując z biurami detektywistycznymi lub pionami bezpieczeństwa ogromnych korporacji. W 2008r. opublikował pierwszą w Polsce monografię poświęconą profilowaniu kryminalnemu (kolejne wydanie 2017r.), a a jego artykuły ukazywał się w czasopismach: „Problemy kryminalistyki” wyd. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, „Stołeczny Magazyn Policyjny” wyd. Komenda Stołeczna Policji, „Policja – Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii; 

Oprócz działalności eksperckiej polegającej na opiniowaniu oraz konsultacjach stawia na działalność edukacyjną i szkoleniową. Od 2004, jako wykładowca, prowadzi zajęcia na Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, który jest jego macierzystą uczelnią.  

Dr Rafał Kwasiński

Absolwent prawa, oficer Policji w stanie spoczynku, nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu nauk o bezpieczeństwie. 

Absolwent prestiżowej Akademii FBI w Quantico (USA), wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ekspert w dziedzinie taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań, operator wariografu, trener zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, członek stowarzyszenia FBINAA (absolwentów Akademii FBI). 

Reprezentował polską policję w różnych gremiach międzynarodowych, w tym m.in. w CEPOL-u (Europejskie Kolegium Policyjne) jako ekspert edukacyjny do spraw wspólnych programów nauczania oraz organizacji międzynarodowych przedsięwzięć szkoleniowych. Autor publikacji na temat bezpieczeństwa państwa, zagrożeń terrorystycznych oraz problematyki przesłuchań. 

Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej, kryminologii, kryminalistyki oraz psychologii kryminalistycznej szczególnie w zakresie metodyki prowadzenia przesłuchań oraz analizy behawioralnej.

Dr Bartosz W. Wojciechowski

Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; Doświadczonym psycholog sądowy i adwokat. Autor książek i publikacji naukowych z tematu oceny zeznań świadków.

Wcześniej pracował w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie opracował innowacyjną i trafną technikę analizy treści – MASAM (Multivariable Adult Witnesses Statement Assessment Model) oraz prowadził badania nad wykorzystaniem kilku innych narzędzi do analizy treści zeznań dorosłych świadków. Był pierwszym badaczem w tej dziedzinie, który wykorzystał drzewa decyzyjne do oceny wiarygodności relacji świadka i zaproponował algorytmy oceny treści, które pozwalają na trafną ocenę wartości relacji świadka.  Jest redaktorem, autorem i współautorem kilku publikacji (w tym książek) na temat oceny prawdziwości zeznań. Jest redaktorem i recenzentem czasopism naukowych. Uczestnik wielu konferencji z zakresu psychologii i prawa (w tym organizowanych przez European Association of Psychology and Law), członek Nordic Network for research on Psychology and Law. Przez wiele lat pełnił funkcję biegłego sądowego w sprawach karnych i cywilnych, dostarczając ekspertyz dotyczących zeznań świadków i podejrzanych.  

Obecnie pracuje nad zastosowaniem kwantowej teorii prawdopodobieństwa w psychologii i prawie. Jest jednym z pierwszych, którzy zastosowali zasady kwantowe w badaniach na prawniczymi procesami podejmowania decyzji. Jego badania poświęcone są poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kwantowa teoria prawdopodobieństwa może być stosowana w psychologii i prawie, aby pogłębić nasze zrozumienie kwestii psychologicznych i prawnych, sugerując zmianę paradygmatu w badaniach tych obszarów.  W swojej nowej książce „“Quantum probability theory, psychology and law. Modelling Legal Decision Making with Quantum Principles”” (wyd. Routledge, w druku) Wojciechowski pokazuje, w jaki sposób teoria i koncepcje kwantowe mogą zostać przeniesione do modeli badań psychologicznych i mogą pomóc w rozwiązaniu wcześniej niewyjaśnionych zjawisk psychologicznych, wpłynąć na paradygmaty naukowe, podważyć tradycyjne podstawy systemu prawnego i doprowadzić do rozwoju nowych kierunków badań.

Olga Gajewska

Profiler behawioralny, dyplomowany coach kryzysowy, analityk IT, specjalista cybersecurity. 

Z wykształcenia informatyk z zakresu sieci komputerowych i systemów rozproszonych, spędziła większość swojego korporacyjnego życia w obszarach analityki sieciowej, cyber-security w blue team, oraz w konsultingu. Szkolona z metod cyber threat detection przez Lockheed Martin, zbudowała od podstaw i objęła prowadzenie zespół i usługi Cyber SOC. W międzyczasie rozwijała swoje umiejętności behawioralne na rocznej akademii Behavioural Economy u Dana Ariely’ego i kontynuowała naukę z obszaru ludzkich zachowań uczestnicząc w kolejnych treningach i konferencjach. 

Odbyła szereg szkoleń z zakresu psychoterapii (m.in. psychoterapii krótkoterminowej RTZ, pracy z ciałem, NVC, TRE). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu na SWPS, jest też certyfikowanym Coachem Kryzysowym w pracy indywidualnej i w biznesie.

W pracy z klientem nad emocjami, przekonaniami, zmianą destrukcyjnych nawyków łączy coaching z  podejściem krótkoterminowej terapii poznawczo – behawioralnej RTZ. Stawia na samodzielność i samoświadomość klienta i tego też uczy dzieląc się wiedzą na prywatnym blogu. 

Aktualnie zdobywa tytuł magistra psychologii na Arden University, współpracuje z Institute of Nonverbal Communication jako profiler behawioralny i trener. W wolnym czasie konsultuje projekty i produkty IT pod kątem behawioralnym.

Michał Wicke

Detektyw, profiler behawioralny, specjalista ds. osób zaginionych i poszukiwanych, certyfikowany przewodnik psów ratowniczych (K9).

Praktyk z zakresu poszukiwania osóbPrzez lata strażak-ratownik oraz przewodnik psa ratowniczego specjalisycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej w straży pożarnej. Prelegent konferencji naukowych. Absolwent wielu kursów i szkoleń specjalistycznych. Współtwórca Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Dochodzeniowej (SGPD), założyciel Agencji Detektywistycznej MWP grupy Med World Polska oraz „Centrum Szkolenia Jednostek Specjalistycznych i Psów Służbowych SGPD-K9”.

Opłaty

Koszt uczestnictwa: 8000 PLN.

Trzy możliwości opłacenia studiów:

 • w całości
 • w dwóch ratach po 4000 PLN
 • w 8 ratach po 1000 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowej kierunku mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, magisterskich pierwszego lub drugiego stopnia oraz licencjackich wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc. Przyjmowanie dokumentów trwa do 30 września br.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji. Do czasu uruchomienia systemu rekrutacji prosimy o kontakt mailowy z kierownikiem Studium.

Kontakt 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

tel.: 501820973

e-mail: m.tadeusz-ciesielczyk@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast