Analiza Behawioralna i Wykrywanie Kłamstwa

Analiza Behawioralna i Wykrywanie Kłamstwa to nowość na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Studia realizowane we współpracy z Insitute of Nonverbal Communication, partnerem strategicznym studium.

Dla kogo?

Dla kogo?

Studia podyplomowe są adresowane dla każdego, kto posiada dyplom studiów magisterskich lub licencjackich oraz chce uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie profilowania psychologicznego, behawioralnego i kryminalnego oraz wykonywania analiz behawioralnych i ocen wiarygodności.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto? Studia objęte patronatem ONZ

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu:

 • analizy behawioralnej;
 • nauk behawioralnych;
 • psychologii kłamstwa i profilowania;
 • wskazywać praktyczne problemy wynikające z dezinformacji i analizy danych w Internecie;
 • treningu praktycznych umiejętności tworzących merytoryczny warsztat analityka behawioralnego (analiza behawioralna, typologia zachowań, komunikacja niewerbalna i międzykulturowa, psychopatalogia, etyka, ekonomia behawioralna, dezinformacja, ocena szczerości zeznań i detekcja kłamstwa, analiza wiarygodności wypowiedzi oraz technologie behawioralne i sztuczna inteligencja).

Analiza Behawioralna i Wykrywanie Kłamstwa – potrzeba wykrywania kłamstw

Współczesny świat jest złożony i szybko się zmienia. To sprawia, że ​​wiele informacji, które przekazujemy jest niepewne i trudne do zweryfikowania.

Wraz z rozwojem technologii i wzrostem liczby użytkowników internetu, łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej udostępniać niezweryfikowane, fałszywe, propagandowe oraz zmanipulowane informacje na masową skalę. To zwiększyło także liczbę źródeł informacji, co z kolei utrudniło ocenę ich wiarygodności.

Algorytmy stosowane przez media społecznościowe, aplikacje i wyszukiwarki decydują o tym, jakie treści widzi użytkownik. Często nagradzają sensacyjne i kontrowersyjne treści, a także potwierdzają nasze istniejące przekonania i uprzedzenia. To prowadzi do wzrostu dezinformacji, fałszywych informacji i teorii spiskowych.

Państwa, partie polityczne, korporacje, ugrupowania oraz jednostki rozpowszechniają dezinformację i kłamstwa, aby osiągnąć określone cele polityczne, finansowe lub ideologiczne.

Również świat biznesu, korporacji, organizacji i instytucji jest przestrzenią, w której nierzadko kłamstwo staje się drogą do uzyskania różnorakich korzyści.


Dezinformacja to wyzwanie współczesnego świata

Statystyki pokazują, że dezinformacja i kłamstwa są coraz większym problemem. Według badania przeprowadzonego przez Edelman Trust Barometer w 2021 roku, 76% respondentów uważa, że media społecznościowe stanowią zagrożenie dla demokracji, a 61% uważa, że nie można im ufać. Innym badaniem, przeprowadzonym przez organizację Ipsos MORI w 2019 roku, wykazało, że tylko 40% ludzi ufa informacjom, które widzi w internecie, a tylko 26% ufa informacjom przekazywanym przez polityków. Według raportu Amnesty International z 2020 roku, kłamstwa i dezinformacja były wykorzystywane przez rządy, partie polityczne i grupy interesu w co najmniej 90 krajach w ciągu ostatnich pięciu lat. Z biegiem czasu coraz więcej badań pokazuje, że dezinformacja i kłamstwa są rzeczywistymi wyzwaniami, którym należy świadomie przeciwdziałać.

Ponieważ nie jesteśmy w stanie usunąć nieprawdziwych informacji z naszego życia, kluczową umiejętnością staje się zdolność oceny wiarygodności drugiego człowieka, jego zachowania, wiadomości czy kreowanego wizerunku.

W dzisiejszych czasach, ze względu na rosnącą ilość fałszywych informacji i dezinformacji, umiejętność wykrywania manipulacji, kłamstwa, dezinformacji i propagandy jest kluczowa dla podejmowania mądrych i świadomych decyzji. Osoby, które potrafią odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych, są bardziej skłonne do podejmowania racjonalnych i dobrze przemyślanych decyzji, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Ponadto, umiejętność wykrywania manipulacji, kłamstwa, dezinformacji i propagandy jest ważna w kontekście przestrzeni biznesowej, korporacyjnej, prywatnej czy instytucjonalnej. 

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

W trakcie studiów podyplomowych:

 • Student zapozna się z pojęciami z zakresu nauk behawioralnych oraz z wykorzystaniem narzędzi behawioralnych, służących do przewidywania oraz zmiany zachowań ludzi;
 • Zaznajomi się z technikami profilowania behawioralnego, stosowanego zarówno w kryminalistyce, biznesie i korporacjach, rekrutacji czy w badaniach preferencji konsumentów i zachowań użytkowników mediów społecznościowych;
 • Pozna możliwości wykorzystania technologii behawioralnych w celu pomiaru emocji i zachowań;
 • Zdobędzie szeroką wiedzę z rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacji, propagandy, dezinformacji i kłamstwa;
 • Zrozumie i nauczy się analizować komunikaty niewerbalne widoczne i słyszalne u innych osób;
 • Zdobędzie szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu analizy i interpretacji ludzkich emocji w wymiarze behawioralnym;
 • W trakcie praktycznych zajęć student nauczy się tworzenia analiz wiarygodności wypowiedzi oraz analiz behawioralnych do celów oceny wiarygodności zachowania;
 • Będzie potrafił przeprowadzić analizę wiarygodności oraz stworzyć profil behawioralny z uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej oraz deep fake i fakenews.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent uzyska kwalifikacje dyplomowanego analityka behawioralnego, który może samodzielnie przeprowadzać analizy z zakresu oceny wiarygodności.

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów 

Zjady odbywają się w soboty i niedzielę w godzinach 8-16 lub 9-17.

Studia podyplomowe obejmują 10 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).

 • 12-13 października
 • 2-3 listopada
 • 23-24 listopada
 • 7-8 grudnia
 • 18-19 stycznia
 • 15-16 lutego
 • 15-16 marca
 • 26-27 kwietnia
 • 17-18 maja
 • 31 maja – 1 czerwca
 • 14-15 czerwca

Organizacja studiów

Organizacja studiów

Studia podyplomowe kończą się pisemnym egzaminem, który odbywa się w trakcie ostatniego zjazdu. Egzamin polega na samodzielnym przeprowadzeniu analiz wiarygodności oraz stworzeniu profilu behawioralnego.

Wykaz przedmiotów

Moduł (1): Etyka pracy analityka behawioralnego, ekonomia behawioralna, błędy poznawcze, pierwsze wrażenie; 

Moduł (2): Wprowadzenie do psychologii dla niepsychologów i psychologia kłamstwa; 

Moduł (3): Komunikacja niewerbalna w wymiarze wizualnym i dźwiękowym w analizie behawioralnej; 

Moduł (4): Emocje, psychologia emocji, rozpoznawanie i interpretowanie emocji;

Moduł (5): Werbalne metody oceny wiarygodności zeznań; 

Moduł (6): Metody przeprowadzania wywiadów, metody przesłuchań i zadawania pytań;

Moduł (7): Zwalczanie dezinformacji w Internecie i rozpoznawanie fake news; 

Moduł (8): Technologie behawioralne biometryczne, wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie behawioralnej; 

Moduł (9): Komunikacja międzykulturowa w analizie behawioralnej.

Kadra

Kadra

Gość specjalny

Maciej Dachowski 

Political Affairs Officer, International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism at United Nations Office of Counter-Terrorism

Doświadczony dyplomata, od ponad 15 lat związany z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Jego zawodowa kariera rozpoczęła się na stanowisku Zastępcy Kierownika w Ambasadzie Polskiej w Gruzji, by później dołączyć do Służby Działań Zewnętrznych UE z przedstawicielstwem w Armenii. Następnie, jako Szef Jednostki Polityczno-Militarnej w Centrum OBWE w Kirgistanie odpowiadał za szeroki portfel projektów, w tym reformę sektora bezpieczeństwa oraz regionalne inicjatywy przeciwdziałania terroryzmowi. Od 2016 roku pracował dla Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA), gdzie jako Oficer Spraw Politycznych, był odpowiedzialny za współpracę regionalną w celu promowania pokoju, stabilności i rozwoju w Afganistanie. Obecnie jest związany z Biurem ds. Zwalczania Terroryzmu ONZ (UNOCT) oraz Międzynarodowym Centrum Badań nad Zachowaniami (International Hub on Behavioural Insights to Counter Terrorism) w Doha, Katarze. Odpowiada za wdrażanie programów do walki z terroryzmem oraz zapobieganiu ekstremizmowi w oparciu nauki behawioralne w Azji Środkowej, regionie MENA i Afryce.

W swojej pracy posługuje się biegle językiem angielskim i rosyjskim, a także posiada znajomość standardowego języka arabskiego. Ukończył Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień mieszka z rodziną w Katarze i w Nowym Jorku.

 

Dr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

Kierownik studiów podyplomowych, współtwórca programu studiów podyplomowych Akademii Analizy Behawioralnej i Wykrywania Kłamstwa. Doktor w dyscyplinie nauk o komunikowaniu i mediach. Certyfikowany profiler behawioralny, szkoleniowiec, ekspert w kształtowaniu wiarygodności wizerunkowej w oparciu o naturalną komunikację niewerbalną

Wykładowca uniwersytecki, pracuje na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany ekspert mowy ciała i mikroekspresji twarzy, szkolący się w m.in. Paul Ekman Group (USA), Instytucie Komunikacji Niewerbalnej (Warszawa) oraz Instytucie Komunikacji Niewerbalnej (Austria). Jej badania oraz działalność naukowa obejmują tematykę dotyczącą komunikacji niewerbalnej, wiarygodności wizerunkowej, profesjonalizacji wizerunku, emocji, wykrywania kłamstwa, komunikacji, komunikacji interpersonalnej, komunikacji międzykulturowej oraz wystąpień publicznych. Jako przedsiębiorca i właściciel firmy doradczo-szkoleniowej łączy teorię z praktyką. Współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Radą Notarialną w Poznaniu jako trener medialny i specjalista z zakresu logopedii medialnej, szkoląc pracowników tych placówek w dziedzinie wiarygodności wizerunkowej, techniki mowy, komunikacji niewerbalnej, pracy z kamerą i wystąpień publicznych. 

 

Dr Rafał Kwasiński

Absolwent prawa, oficer Policji w stanie spoczynku, nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu nauk o bezpieczeństwie. 

Absolwent prestiżowej Akademii FBI w Quantico (USA), wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ekspert w dziedzinie taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań, operator wariografu, trener zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, członek stowarzyszenia FBINAA (absolwentów Akademii FBI). 

Reprezentował Polską Policję w różnych gremiach międzynarodowych, w tym m.in. w CEPOL-u (Europejskie Kolegium Policyjne) jako ekspert edukacyjny do spraw wspólnych programów nauczania oraz organizacji międzynarodowych przedsięwzięć szkoleniowych. Autor publikacji na temat bezpieczeństwa państwa, zagrożeń terrorystycznych oraz problematyki przesłuchań. 

Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej, kryminologii, kryminalistyki oraz psychologii kryminalistycznej szczególnie w zakresie metodyki prowadzenia przesłuchań oraz analizy behawioralnej.

Dr Bartosz W. Wojciechowski

Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczony psycholog sądowy i adwokat. Autor książek i publikacji naukowych z tematu oceny zeznań świadków.

Wcześniej pracował w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie opracował innowacyjną i trafną technikę analizy treści – MASAM (Multivariable Adult Witnesses Statement Assessment Model) oraz prowadził badania nad wykorzystaniem kilku innych narzędzi do analizy treści zeznań dorosłych świadków. Był pierwszym badaczem w tej dziedzinie, który wykorzystał drzewa decyzyjne do oceny wiarygodności relacji świadka i zaproponował algorytmy oceny treści, które pozwalają na trafną ocenę wartości relacji świadka.  Jest redaktorem, autorem i współautorem kilku publikacji (w tym książek) na temat oceny prawdziwości zeznań. Jest redaktorem i recenzentem czasopism naukowych. Uczestnik wielu konferencji z zakresu psychologii i prawa (w tym organizowanych przez European Association of Psychology and Law), członek Nordic Network for research on Psychology and Law. Przez wiele lat pełnił funkcję biegłego sądowego w sprawach karnych i cywilnych, dostarczając ekspertyz dotyczących zeznań świadków i podejrzanych.  

Obecnie pracuje nad zastosowaniem kwantowej teorii prawdopodobieństwa w psychologii i prawie. Jest jednym z pierwszych, którzy zastosowali zasady kwantowe w badaniach na prawniczymi procesami podejmowania decyzji. Jego badania poświęcone są poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kwantowa teoria prawdopodobieństwa może być stosowana w psychologii i prawie, aby pogłębić nasze zrozumienie kwestii psychologicznych i prawnych, sugerując zmianę paradygmatu w badaniach tych obszarów.  W swojej nowej książce “Quantum probability theory, psychology and law. Modelling Legal Decision Making with Quantum Principles” (wyd. Routledge, w druku) dr Wojciechowski pokazuje, w jaki sposób teoria i koncepcje kwantowe mogą zostać przeniesione do modeli badań psychologicznych i mogą pomóc w rozwiązaniu wcześniej niewyjaśnionych zjawisk psychologicznych, wpłynąć na paradygmaty naukowe, podważyć tradycyjne podstawy systemu prawnego i doprowadzić do rozwoju nowych kierunków badań.

Wojciech Tylek 

Psycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta w procesie certyfikacji, Analityk behawioralny. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami osobowości. Specjalizuje się również w diagnozie oraz terapii ADHD.

Wcześniejsze doświadczenie w zawodzie zdobywał w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, ŚCZP przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz European Society for Sexual Medicine.

Zajęcia poprowadzą również: Małgorzata Ruprich, Tomasz Piotr Sidewicz oraz Sebastian Hamrazy. 

Opłaty

Koszt uczestnictwa: 8000 PLN.

Trzy możliwości opłacenia studiów:

 • w całości
 • w dwóch ratach po 4000 PLN
 • w 8 ratach po 1000 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowej kierunku mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, magisterskich pierwszego lub drugiego stopnia oraz licencjackich wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc. Przyjmowanie dokumentów trwa do 30 września br.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji. Do czasu uruchomienia systemu rekrutacji prosimy o kontakt mailowy z kierownikiem Studium.

Kontakt 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

tel.: 501820973

e-mail: m.tadeusz-ciesielczyk@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast