Coaching

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla osób chcących popracować nad własnym rozwojem osobistym oraz dla tych, które interesowały się już coachingiem i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę, by wykorzystać ją w praktyce. Słuchaczami mogą zostać osoby pełniące funkcje kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

Program studiów w szczególności kierowany jest do:
• menadżerów i dyrektorów zarządzających ludźmi,
• trenerów biznesu,
• konsultantów,
• trenerów wewnątrz organizacji,
• przedstawicieli handlowych,
• pedagogów,
• pracowników HR,
• doradców zawodowych,
• osób zainteresowanych tematyką coachingu, które chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć nowy zawód,
• osób które chcą rozpoznać swoje talenty i mocne strony, potrzebują motywacji i systematyczności w realizacji rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz swoich celów zawodowych i zamierzeń życiowych,
• osób aktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji,
• osób zainteresowanych zdobyciem akredytacji International Coach Federation.

Dlaczego warto?


Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesu coachingowego w praktyce zawodowej. Absolwent zostanie wyposażony w profesjonalne narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu. Swoją pracę będzie wykonywał zgodnie z założeniami kodeksu etycznego coacha wg standardów największej organizacji coachingowej na świecie – International Coach Federation.

 

ATUTY STUDIÓW:


• metodyka zajęć oparta na programach aprobowanych przez International Coach Federation
• rzetelne i profesjonalne przygotowanie do międzynarodowej certyfikacji International Coach Federation
• kilkadziesiąt sesji coachingowych przepracowanych podczas warsztatów
• dostarczenie narzędzi coachingowych do pracy ze swoimi Klientami
• dyplom prestiżowej uczelni publicznej
• wykwalifikowani trenerzy biznesu i certyfikowani przez International Coach Federation coachowie z wieloletnim doświadczeniem
• nacisk na pragmatyzm zajęć
• aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
• angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności
• dogodny dla słuchacza system płatności
• opiekun kierunku
• materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
• organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
• elektroniczny indeks
• profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
• nowoczesny budynek dydaktyczny
• w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

 

Program studiów

Studia Podyplomowe Coachingu zostały przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia coachingowe we współpracy UAM w Poznaniu z organizacjami biznesowymi oraz w oparciu o najlepsze doświadczenia związane z kształceniem przyszłych coachów.  Program jest oparty o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF).

 

MODUŁ I

SESJA INTEGRACYJNA

Sesja integrująca słuchaczy zostanie przeprowadzona w Pałacu UAM w Obrzycku. Jednym z elementów sesji jest praca na indywidualnych raportach Insights Discovery. Koszt udziału w badaniu kwestionariuszowym Insights Discovery jest wliczony w koszt studiów.

MODUŁ II

WPROWADZENIE DO COACHINGU

Moduł wprowadza w tematykę coachingu i podaniu różnic od innych metod wsparcia. Omawiane są podstawowe zasady pracy coachingowej oraz specyfika pracy w roli coacha.

MODUŁ III

PROCES COACHINGOWY

Podczas modułu prezentowane są podstawowe techniki i modele coachingowe. Wyjaśniane jest, ich zastosowanie w pracy z klientami. Uczestnicy mają możliwość doświadczania na sobie procesu coachingu.

MODUŁ IV

COACHING FOR LEADERS

Moduł przedstawia specyfikę coachingu biznesowego. W trakcie zajęć prezentowane są sposoby i narzędzia niezbędne do pracy ze specyficznymi wyzwaniami biznesowymi.

MODUŁ V

COACHING – BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI, MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Moduł zapoznaje studenta z kolejnym zestawem narzędzi do pracy coachingowej, uwaga utrzymuje się w obszarze wykorzystania kompetencji coachingowych na wyższych poziomach.

MODUŁ VI

NEUROSCIENCE COACHING

Moduł wyposażający studenta w zaawansowane narzędzia wykorzystujące neurologię, lingwistykę i programowanie. Zawiera elementy psychologii osobowości i kognitywistyki oraz wiedzę dotyczącą budowy mózgu, działania mózgu w nawiązaniu do procesu zmiany osobistej.

MODUŁ VII

CHANGE YOUR MIND – PRACA Z OBRAZEM I SYMBOLEM

Praca związana z pracą z wykorzystaniem metafory, obrazu i symbolu. Moduł wyposaża studenta w dodatkowe narzędzia pracy indywidualnej i grupowej.

MODUŁ VIII

WARSZTATY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ COACHA
• Techniki kreatywnego myślenia w pracy coacha
• Life coaching

MODUŁ IX

GRUPOWA SESJA MENTORSKA

Student wzmacnia doświadczenia w prowadzeniu sesji coachingowych, odbywa sesje coachingowe w roli coacha i klienta przez co następuje pogłębianie umiejętności wykorzystywania 11 kompetencji coacha.

Łączna liczba godzin: 200

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez  akredytowanych coachów ICF na poziomie ACC, PCC i MCC, praktyków i trenerów biznesu, wykładowców akademickich.

Do grona wykładowców należą m.in.:

Dyplomy i certyfikaty

Słuchacz po ukończeniu Studiów Podyplomowych Coachingu otrzymuje:

 

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

CERTYFIKAT ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) poświadczający odbycie 60 godzin programu akredytowanego przez największą na świecie organizację coachingową International Coach Federation.

Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC. Istnieje możliwość wypracowania godzin sesji mentorskich indywidualnych w trakcie studiów z coachami prowadzącymi zajęcia.

 

CERTYFIKAT VCC (Vocational Competence Certificate)

Program studiów został oparty na standardach europejskiej VCC, dzięki czemu słuchacz może przystąpić do egzaminu poświadczającego zdobyte kwalifikacje coacha i uzyskać certyfikat VCC wydawany z logo Europass w języku angielskim. Egzamin składa się z części praktycznej (nagranie sesji coachingowej) oraz teoretycznej (test na platformie, 30 pytań).

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  • odbyć min. 75h godzin coachingowych z klientami
  • odbyć 3 sesje mentorskie indywidualne z coachami

 

AKREDYTACJA ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC

Po ukończeniu programu ACSTH student otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu. Certyfikat ten spełnia standardy Internationl Coaching Federation na poziomie ACC i upoważnia do podejścia do międzynarodowego egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  • odbyć min. 100h godzin coachingowych z klientami
  • odbyć 3 sesje mentorskie indywidualne

Egzamin składa się z części praktycznej (nagranie sesji + transkrypcja) oraz teoretycznej (egzamin Coach Knowledge Assessment na platformie, 155 pytań)

 

Podejścia do powyższych egzaminów są dobrowolne. Koszty  egzaminów VCC i ICF nie zostały wliczone w koszt studiów.

Organizacja studiów

Zajęcia są realizowane w soboty oraz niedziele w godz. 9.00-16.00.

Terminy zjazdów:

Zjazd I 26 X 27 X
Zjazd II 16 XI 17 XI
Zjazd III 30 XI 1 XII
Zjazd IV 14 XII 15 XII
Zjazd V 18 I 19 I
Zjazd VI 1 II 2 II
Zjazd VII 15 II 16 II
Zjazd VIII 29 II 1 III
Zjazd IX 14 III 15 III
Zjazd X 28 III 29 III
Zjazd XI 18 IV 19 IV
Zjazd XII 9 V 10 V
Zjazd XIII 23 V 24 V

 

Opłaty

Koszty uczestnictwa: 5 500 PLN

Opłaty

Trzy możliwości opłacenia studiów:
• w całości
• w dwóch ratach po 2 750 PLN
• w 7 ratach po 785,71 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

[/wptabcontent]

Rekrutacja

 

REKRUTACJA


Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest:

– wypełnienie formularza aplikacyjnego i złożenie dokumentów rekrutacyjnych:

• wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

– kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: dokumenty przyjmujemy od czerwca do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 48

KontaktSekretariat Studiów Podyplomowych


inż. Marta Jankowiak

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
pok. 48
e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl

tel: 61 829 6514

Dokumenty prosimy przesłać pocztą.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

 

Font Resize
Contrast