Coaching

Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 czerwca.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesu coachingowego w praktyce zawodowej. Absolwent zostanie wyposażony w profesjonalne narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu. Swoją pracę będzie wykonywał zgodnie z założeniami kodeksu etycznego coacha wg standardów największej organizacji coachingowej na świecie – International Coach Federation.

ATUTY STUDIÓW:

 • metodyka zajęć oparta na programach aprobowanych przez International Coach Federation
 • rzetelne i profesjonalne przygotowanie do międzynarodowej certyfikacji ICF
 • kilkadziesiąt sesji coachingowych przepracowanych podczas warsztatów
 • dostarczenie narzędzi coachingowych do pracy z Klientami
 • dyplom prestiżowej uczelni publicznej
 • wykwalifikowani trenerzy biznesu i certyfikowani przez International Coach Federation coachowie z wieloletnim doświadczeniem
 • wybitnie praktyczny program studiów i charakter zajęć: nacisk na pragmatyzm i „myślenie pytaniami”
 • aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności (nasze motto: maksimum praktyki)
 • superwizje indywidualne i grupowe (ciągły feedback dla słuchaczy ze strony trenerów prowadzących warsztaty i sesje)
 • warsztaty Insights Discovery (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • możliwość przeprowadzenia warsztatów trenerskich Profi Competence dla słuchaczy
 • dogodny dla słuchacza system płatności
 • profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna i dedykowany opiekun kierunku
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • elektroniczny indeks
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

PARTNER MERYTORYCZNY:

Insights Discovery™

Program

Program

Program Studiów Podyplomowych Coachingu został przygotowany w oparciu o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF). Program składa się z 7 modułów opracowanych przez profesorów i specjalistów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z trenerami, coachami i ekspertami z organizacji biznesowych.

MODUŁ I: SESJA INTEGRACYJNA

Zajęcia mają wybitnie team-buildingowy charakter. Słuchacze poznają się bliżej podczas serii gier zespołowych, symulacji i ćwiczeń praktycznych.

MODUŁ II (DWA ZJAZDY): PROCES COACHINGOWY

 1. MODUŁ II ZJAZD A „WPROWADZENIE DO COACHINGU”
 2. MODUŁ II ZJAZD B „PROCES COACHINGOWY”

Moduł aprobowany przez ICF. Jego zadaniem jest wprowadzenie w tematykę coachingu. To warsztat rozpoznawania różnic pomiędzy coachingiem, a innymi metodami wsparcia. W trakcie zajęć omówimy podstawowe zasady pracy coachingowej oraz specyfikę pracy w roli coacha. Słuchacze poznają kompetencje coacha i kodeks etyczny będący podstawą pracy indywidualnej z Klientami. Zostaną również wprowadzeni w tematykę specyficznej komunikacji w sesjach coachingowych.

Podczas modułu omówimy najważniejsze techniki i modele coachingowe. Każda z technik będzie przećwiczona na konkretnych studiach przypadków i w oparciu o pracę warsztatową. Poznawane teoretycznie modele są natychmiast symetrycznie przełożymy na pracę w tandemach i grupach 4-osobowych. Po każdej sesji uczestnicy otrzymają informację zwrotną i dalsze wskazówki, jak prowadzić sesję.

MODUŁ III ( DWA ZJAZDY): COACHING FOR LEADERS

 1. MODUŁ III ZJAZD A „GROW”
 2. MODUŁ III ZJAZD B „PRACA MENADŻERSKA”

Kolejny moduł aprobowany przez ICF. Realizując moduł III, słuchacze poznają jeden z ważniejszych modeli prowadzenia zarówno szybkich sesji, jak i całego procesu – GROW. Model GROW jest bazą do kreatywnego wykorzystywania i elastycznego tworzenia innych/nowych narzędzi do pracy z Klientem.

W dalszej części uczestnicy zapoznają się ze specyfiką coachingu biznesowego. Zajęcia dostarczą praktyczne narzędzia i metody umożliwiające stosowanie coachingowego stylu zarządzania w pracy zawodowej. Moduł oparty na case studies i pracy warsztatowej.

MODUŁ IV (DWA ZJAZDY): COACHING – BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI

 1. MODUŁ IV ZJAZD A „PRACA Z PRZEKONANIAMI”
 2. MODUŁ IV ZJAZD B „ELASTYCZNOŚĆ W PROCESIE”

Trzeci moduł aprobowany przez ICF. Podczas zajęć słuchacze zostaną wyposażeni w narzędzia do pracy głębszej, na poziomach przekonań i wartości. Moduł IV to czas na zbudowanie świadomości odnośnie własnych planów związanych z coachingiem i roli, w jaką uczestnik chce wejść  po studiach. To również czas na holistyczne przepracowanie procesu coachingowego. Podczas warsztatów słuchacze przećwiczą kolejne metody, modele i narzędzia do pracy indywidualnej z Klientem. Warsztat służy identyfikacji swojego potencjału i przestrzeni do zmiany.

MODUŁ V (CZTERY ZJAZDY): WARSZTATY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ COACHA

 • Praktyczny rozwój osobisty
 • Zarządzanie przez cele (MBO) w pracy coacha
 • Life coaching
 • Coaching grupowy
 • Metody prowokatywne i improwizacyjne w coachingu
 • Techniki kreatywnego myślenia w pracy coacha
 • Budowanie biznesu coachingowego

 

Każdy z warsztatów w ramach tego modułu jest prowadzony przez wybitnego trenera/specjalistę w zakresie omawianego tematu. Warsztaty skoncentrowane są na dostarczeniu słuchaczom maksymalnie praktycznej wiedzy i umiejętności. Efektywne ćwiczenia praktyczne, udział w doświadczeniu (best practice), rozmowa, wykład problemowy.

 

MODUŁ VI: GRUPOWA SESJA MENTORSKA

Wzmocnienie doświadczenia w prowadzeniu sesji coachingowych. Słuchacze odbywają sesje coachingowe w roli coacha i klienta. Pogłębianie i superwizja umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych.

 

MODUŁ VII: WARSZTAT INSIGHTS DISCOVERY

Warsztat oparty jest na  Insights Discovery™ – modelu umożliwiającym wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań oraz ich modyfikację w kierunku lepszej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi. Praca z Insights Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, o stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego.

Łączna liczba godzin: 208 (56 godzin wykładów problemowych + 152 godziny warsztatów, treningów i ćwiczeń)

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów

Zajęcia są realizowane w soboty oraz niedziele w godz. 9.00-16.00.

 • 19 – 20 X
 • 16 – 17 XI
 • 30 XI – 1 XII
 • 14 – 15 XII
 • 11 – 12 I
 • 8 – 9 II
 • 22 – 23 II
 • 8 –9 III
 • 22 – 23 III
 • 12 – 13 IV
 • 26 – 27 IV
 • 10 – 11 V
 • 24 – 25 V
 • 31 V – 1 VI
 • 14 – 15 VI
 • 28 – 29 VI

Dyplomy i certyfikaty

Dyplomy i certyfikaty

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Coachingu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu słuchacz otrzymuje:

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

CERTYFIKAT ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours)
poświadczający odbycie 60 godzin szkolenia specjalistycznego opartego na programie akredytowanym przez największą na świecie organizację coachingową International Coach Federation.

AKREDYTACJA ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC
Po ukończeniu programu ACSTH słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu. Certyfikat ten spełnia standardy International Coaching Federation i upoważnia do podejścia do międzynarodowego egzaminu na poziomie ACC.

Aby przystąpić do egzaminu należy:
– zrealizować min. 100h godzin coachingowych z klientami (sesje należy przeprowadzić po rozpoczęciu szkolenia specjalistycznego),
– odbyć min. 10h mentor coachingu (czyli pracy z doświadczonym akredytowanym coachem).

Egzamin składa się z dwóch części:
– praktycznej (nagranie sesji coachingowych + transkrypcja),
– teoretycznej – Credentialing Exam ze znajomości „Kompetencji Coachingowych” i „Kodeksu Etycznego ICF” (test online na platformie Pearson VUE, 81 pytań  sytuacyjnych, opisujących konkretne sytuacje coachingowe, do których przypisano po 4 odpowiedzi).

Podejście do egzaminu certyfikującego jest dobrowolne, a jego koszt nie jest wliczony w cenę studiów.

Wykładowcy

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez  akredytowanych coachów ICF na poziomie ACC, PCC i MCC, praktyków i trenerów biznesu, wykładowców akademickich.

Do grona wykładowców należą m.in.:

Joanna Czarnecka

Łączy w sobie wiele umiejętności, pracując jako coach, trenerka, konsultantka biznesu, wykładowczyni, mediatorka i terapeutka, a także superwizor terapii i coachingu oraz pracy trenerskiej. Jest Członkiem Prezydium Izby Coachingu.

Współtwórczyni Instytutu Komunikacji Prowokatywnej „Provocare”.

Działa w partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium.

Od 2013 roku zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w komunikacji, pracy coachingowej i trenerskiej, pracy menedżerskiej, handlowej oraz w zawodach kreatywnych.

Pracuje z kadrą zarządzającą i menedżerską, a także pracownikami zawodów medycznych, kadrą psychologiczną, terapeutyczną i opiekuńczo-leczniczą. Wspiera również pacjentów terminalnych, onkologicznych i neurologicznych. Posiada również 8-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (jako terapeutka par i małżeństw, terapeutka rodzin, oligofrenoterapeutka, arteterapeutka, socjoterapeutka oraz w terapii wyjścia).

Jedną z jej specjalizacji jest rozwój kompetencji miękkich – dla klientów biznesowych  od wielu lat prowadzi zajęcia, szkolenia oraz wdrożenia związane z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów.

Natomiast kadry medyczne szkoli również w rozwoju kompetencji terapeutyczno-pomocowych – z zakresu m.in. nowych metod pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjno-medycznego, pracy z emocjami oraz komunikacji nastawionej na porozumienie.

Dzięki swojej kreatywności stworzyła wiele nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Projektuje również gry i symulacje szkoleniowe.

Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej i osób związanych z branżą kreatywną. Wspiera firmy i organizacje w mapowaniu procesów komunikacyjnych, zarządczych i organizacyjnych.

Skutecznie wchodzi w rolę Project Managera podczas przeprowadzania zmian organizacyjnych czy mapowania procesów wewnątrz organizacji.

Prowadziła ośrodki wsparcia, rehabilitacji i terapii. Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Od niedawna uczy się prowadzić małe wydawnictwo.

Specjalizacje:

 • zmiana i budowanie kultury organizacyjnej
 • mapowanie procesów organizacyjnych, komunikacyjnych i zarządczych
 • rozwój kompetencji miękkich w biznesie
 • praca na przekonaniach i postawie oraz na motywatorach i wartościach osób i zespołów
 • zarządzanie zmianą i konfliktem
 • facylitacja i mediacja
 • praca nad odpornością psychiczną i tożsamością.

Magdalena Giec

executive & peak performance coach

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Trenerka i mentorka coach Erickson Coaching International. Ukończyła MBA na Georgia State University oraz filologię romańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykładowczyni i trenerka Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracuje w takich krajach jak Francja, Szwajcaria, Kanada, Brazylia, Indie, Chiny, Arabia Saudyjska. Prowadzi sesje coachingowe w języku polskim, francuskim i angielskim.

Wspiera różnorodnych klientów – są nimi właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów, wyższa kadra zarządzająca i urzędnicy samorządowi. Współpracuje z takimi firmami jak S.C. Johnson, OLX, Allegro.pl, Wunderman Thompson Technology, Fujitsu, Agora, MAN Accounting Center.

Specjalizuje się w executive coachingu, uczy klientów technik koncentracji i wspiera w osiąganiu coraz większej osobistej efektywności.  Skupia się również na zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, komunikacji pozawerbalnej i przywództwie.

Idea przewodnia jej pracy coachingowej brzmi: „Uczynić niemożliwe możliwym, możliwe – łatwym, łatwe – eleganckim”.

Fascynuje ją odkrywanie – popartych badaniami naukowymi – możliwości ludzkiego umysłu i wykorzystanie ich w pracy nad własnym rozwojem.


Kamila Pępiak-Kowalska

Jest wszechstronnie wykształcona: ukończyła ekonomię i pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim oraz politologię (na US i brytyjskim Uniwersytecie w Exeter).

Na swoim koncie ma niemal 2 dekady i ponad 1000 godzin pracy jako trenerka, executive coach, konsultantka, mentorka, superwizor i doradczyni dla klientów biznesowych.

Od 2009 roku prowadzi własną firmę, zapewniającą wsparcie w obszarze budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał intelektualny.

Dzięki współpracy z klientami z różnych branż, stale poszerza spektrum swojej wiedzy i transferuje pomiędzy nimi dobre praktyki.

Kim są jej klienci? Liderami, zorientowanymi na osiągnięcia, produktywność i efektywność –  z wielu krajów, bo Kamila szkoli także w języku angielskim i hiszpańskim.

W swojej pracy lubi prowokować – do działania i myślenia, co pozwala klientom podnieść poziom integralności nie tylko na polu zawodowym, ale także prywatnym.

Uśmiechnięta i bardzo energiczna, a jednocześnie niezwykle profesjonalna; prowadzi liderów przez meandry rozwoju jednostek i organizacji, wykorzystując techniki oparte na najnowszych badaniach naukowych. Odkrywa przed nimi tajniki krytycznego myślenia, uczy, jak dostarczać informacji zwrotnej i budować funkcjonalne zespoły w sposób, który pozwoli wykorzystać w pełni ich potencjał.

Trenerka w ramach samorozwoju nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe: pełni rolę Associate Coach w międzynarodowych organizacjach konsultacyjnych (m.in.: Thrive Partners, Lane4, Center for Creative Leadership) i jest certyfikowana w Mentor Coaching (MCC). Jest także Trenerem i Partnerem ‘’Style Myślenia FRIS®’’ oraz Akredytowanym Trenerem Thomas International TEIQ®, British Council (Academic Teaching Excellence).


Eliza Masny

Ukończyła psychologię społeczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, jest również absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego ze specjalizacją ekonomia menedżerska.

Już od 15 lat jest trenerką biznesu i rozwoju osobistego – bo dla niej samej nieustanny rozwój jest priorytetem. Dlatego, by w swojej pracy być profesjonalistką na najwyższym poziomie, zdobywała kolejne uprawnienia: ukończyła Kurs Akademia Trenera, który otwarł jej drzwi do pracy Trenera Biznesu, a także Kurs Akredytowany Coach, który jest fundamentem etycznego wykonywania zawodu Coacha oraz uzyskała międzynarodową akredytację konsultanta PC.

Obecnie jest akredytowanym międzynarodowym coachem International Coach Federation na poziomie MCC oraz certyfikowanym trenerem MC. Przygotowuje także kandydatów do egzaminów na wszystkie stopnie akredytacji ICF.

Prowadzi własną firmę, do której klientów należą najwyższe kadry zarządzające i managerskie firm na terenie całej Polski, współpracuje również ze szkołami, uczelniami wyższymi i instytucjami publicznymi.

Trenerka specjalizuje się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi; badaniach kompetencji zawodowych i osobowościowych oraz rozwoju osobistym. Firmom oferuje coaching biznesowy – wspiera w kreowaniu najwyższych standardów obsługi klienta i dobrego wizerunku pracowników.

Jej optymistyczna osobowość, pogoda ducha i eklektyczne podejście do pracy z drugim człowiekiem, pozwalają osiągnąć klientom wyższy poziom motywacji i tym samym – lepiej się rozwijać.

Jako międzynarodowy, certyfikowany coach oraz akredytowany konsultant PC kieruje się w swojej pracy zawodowej kodeksem etycznym, a także moralnym.

Autorka licznych artykułów dotyczących roli komunikacji, motywacji do działania, zarządzania pracownikami, wyznaczania celów i zarządzania sobą w czasie. Współautorka podręcznika „Coaching”.


Małgorzata Żukowska

Coach biznesowy, mentorka i autorka. Pomaga coachom budować stabilne i dobrze prosperujące biznesy. Praktykę coachingową rozpoczęła w 2003 w USA.

Ukończyła studia psychologiczne na Loyola University of Chicago, następnie szkołę coachingu International Coach Academy. Po zdobyciu akredytacji ICF, rozpoczęła działalność jako life coach. Pracowała w oparciu o autorski program rozwojowy LIFE ON MY TERMS.

W USA stworzyła świetnie prosperującą praktykę coachingową opartą na coachingu indywidualnym. W 2009 roku, po 25 latach reemigrowała z rodziną do Polski. Na nowym gruncie rozwinęła firmę life-coachingową oferującą coaching indywidualny i grupowy.

W 2011 stworzyła kompleksowy program PROSPERUJ JAKO COACH, pomagający coachom zbudować doskonale prosperujące i trwałe biznesy, dzięki którym mogą pomóc wielu ludziom i organizacjom, ulepszyć świat i spełnić swoje powołanie. Skorzystało z niego wielu znanych i cenionych coachów na polskim rynku.

Autorka podręcznika biznesowego dla coachów „COACHING TO NIE HOBBY” – pokazującego, że coaching to nie tylko wzniosła pasja, ale również dochodowy biznes, dzięki któremu coachowie mogą zarabiać, utrzymywać siebie i swoje rodziny oraz spełniać marzenia.


Michał Bloch

Psycholog, podcaster, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia certyfikującego). Coach MCC ICF. Współautor pierwszych, polskich podręczników o coachingu grupowym i zespołowym.

Ma na swoim koncie 6000 godzin doświadczenia coachingowego i ponad 12000 godzin doświadczenia trenerskiego.

Wspiera swoich klientów w rozwijaniu kompetencji coachingowych i trenerskich. Pomaga rozwinąć na tyle silną markę osobistą, by móc na niej zarabiać i zrezygnować z pracy na etacie.

Prowadzi podcast „Jak rzucić etat i odzyskać wolność.”

Ma ponad 16 tygodni wolnego w roku, w tym dwumiesięczne wakacje! Może pracować z każdego miejsca na świecie. Od 12 lat buduje swoją markę osobistą. Działa online od 2016 roku. Chce żyć pełnią życia i cieszyć się wolnością, bez szefa i pracy od 9 do 17. I tak właśnie żyje!

Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec dwóch wspaniałych córek i zapalony wędkarz, który… fotografuje i wypuszcza każdy złowiony okaz!


Tomasz Brańka

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Studia na kierunku stosunki międzynarodowe realizował na UAM oraz na Södertörn University w Szwecji.

Koordynator Instytucjonalny programu Erasmus+ dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracownik i wykładowca The Baltic University Programme. Ekspert zewnętrzny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Członek Zarządu konsorcjum 8 uniwersytetów europejskich  – EPICUR.

Specjalizuje się m.in. w praktycznym zarządzaniu projektami. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania projektami oraz rozwoju kompetencji dydaktycznych (m.in. PRINCE2®; PM² Methodology; Agile, Academic Teaching Excellence – British Council; Master Class in “Sustainability Change Agentry” by ISIS Academy AtKisson). Uczestnik ponad 40 projektów, w większości o charakterze międzynarodowym.

Od wielu lat prowadzi warsztaty z Technik kreatywnego myślenia oraz Technik heurystycznego rozwiązywania konfliktów dla studentów studiów magisterskich, słuchaczy studiów podyplomowych oraz klientów biznesowych. 16-krotnie wyróżniony nagrodą rektorską Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał m.in. w Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Łotwie, USA, Rosji, Turcji, Hiszpanii, Azerbejdżanie i Tajwanie.


Adam Gieniusz

Executive coach, trener, mentor, animator społeczności, przedsiębiorca. Absolwent Noble Manhattan Coaching (UK), Trener Zmiany SPOCO.
Swoją przygodę z rozwojem osobistym i prowadzeniem szkoleń rozpoczął w 1998 roku. Od tego czasu zdobywał doświadczenie jako trener, właściciel i wspólnik firm szkoleniowych. We współpracy z organizacjami pozarządowymi, firmami i korporacjami realizował projekty edukacyjne w Gwatemali, na Sri Lance, w Indiach, w Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Motywy przewodnie jego pracy to kształtowanie postaw przywódczych w każdym aspekcie życia oraz uczenie się przez działanie.
Swoich klientów wspiera w realizowaniu pasji, ulepszaniu funkcjonowania w dotychczasowych aktywnościach i podejmowaniu nowych wyzwań. Z entuzjazmem wspiera inicjatywy społeczne, bo jedną z jego wartości jest osobisty wkład w rozwój otoczenia.
Prywatnie – tata Helenki i aspirujący autor bajek dla dzieci czekający na lepsze czasy do ponownego podróżowania po Azji.


Artur Król

Psycholog – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Europejskiej Szkoły Trenerów Grupy SET oraz Szkoły Profesjonalnego Coachingu IPRI.

Coach i trener, w toku kształcenia seksuologicznego. Autor książek z dziedziny zmiany osobistej oraz podróżniczych. Autor bloga ChangeMaker.

Jego doświadczenie w pracy coachingowej i trenerskiej wynosi ponad 14 lat; w tym ponad pięć tysięcy godzin praktyki na sali szkoleniowej oraz ponad trzy tysiące godzin doświadczenia w pracy coachingowej.

Jako charyzmatyczny mówca z poczuciem humoru, w lekki i przystępny sposób przekazuje bardzo konkretną wiedzę.

Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji miękkich dla branży IT oraz umiejętności menedżerskich. Uczy również skutecznej komunikacji, w szczególności kładąc w swojej pracy nacisk na efekt – trwałą zmianę osobistą w zakresie zwiększenia pewności siebie.

Jest zadeklarowanym sceptykiem naukowym i aktywnym działaczem ruchu sceptycznego. Bardzo dba, by kompetencje, których uczy, miały solidne podstawy naukowe i wysoką jakość merytoryczną.

Prywatnie niemożebny nerd, zainteresowany grami w każdej odmianie (planszówki, komputerowe, RPG, LARPy), fantastyką, historią i neurologią. Kolekcjoner Transformersów G1 i Lego oraz miłośnik leżakowanych stoutów.

Jest autorem licznych książek, m.in. „Status: Dominacja, uległość i ukryta esencja ludzkich zachowań” (Biomal, 2021), „Rozbój osobisty” (Sensus, 2015), „Praktyczna improwizacja” (współautor, Sensus, 2013), „Jak zbudować szczęśliwy związek” (Samo Sedno 2012), „Pewność siebie” (Samo Sedno 2011), „Talent nie istnieje” (Sensus, 2011), „Opowieści Zmieniacza” (Sensus, 2010).

Wystąpienia i konsultacje medialne: m.in. TVP1, TVP2, TVN, TVN24, Polsat News 2, TV Biznes, Forbes, Coaching, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik, WP.pl, Onet.pl, Zwierciadło, Radio TOK FM, Program 3 Polskiego Radia, Radio PIN.

Opłaty

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6900 PLN

Słuchacz może opłacić studia:
– w całości
– w dwóch ratach po 3450 PLN
– w 8 ratach po 862,50 PLN

 • Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu.
 • Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ZE WSZYSTKIMI ZAJĘCIAMI ROZPISANYMI NA POSZCZEGÓLNE ZJAZDY.
 • Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.
 • Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.


Rekrutacja

Rekrutacja

 • Słuchaczami Podyplomowych Studiów Coachingu mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Termin składania dokumentów: do 30 września 2024 r.
 • Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Coachingu
inż. Marta Przyborska

WNPiD, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: marta.przyborska@amu.edu.pl
tel: 61 829 6514

 

Kierownik Studiów Podyplomowych Coachingu
prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast