Digital Marketing

Rekrutacja trwa do 22 października 2023 r. !

KONTAKT:

mgr Karolina Doborowolska-Stasik e-mail: karolina.dobrowolska@amu.edu.pl

 

Dla kogo?

Dla kogo?

Studia są skierowane do wszystkich, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę z obszaru narzędzi digital. Zapraszamy więc osoby, które posiadają ogólną wiedzę na temat marketingu w sieci, ale chcą jednocześnie być na bieżąco i dostosowywać swoje umiejętności do zmieniającego się dynamicznie rynku.

Studia są więc skierowane do:

 • absolwentów studiów w zakresie marketingu/PR/studiów humanistycznych/społecznych;
 • specjalistów ds. marketingu;
 • kadry zarządzającej średniego szczebla;
 • właścicieli małych przedsiębiorstw;
 • pracowników agencji marketingowych i interaktywnych

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Studia Digital marketing są praktycznym kursem wykorzystywania w codziennej pracy różnych narzędzi obecnych w pracy e-marketera. Dadzą więc możliwość testowania i wykorzystania programów umożliwiających analizę danych (wyszukiwarki, social media), zarządzanie projektem, sklepem internetowym, bazami klientów, tworzenie stron www, projektów graficznych itp. Dodatkowo program obejmować będzie zajęcia poświęcone różnym kontekstom wykorzystywania tych narzędzi np. kwestii prawnych czy bezpieczeństwa danych.

Organizacja studiów

Organizacja studiów

Plan studiów podyplomowych

Lp. Nazwa przedmiotu Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia/

Seminaria

(liczba godzin)

Pracownia komputerowa

(liczba godzin)

Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rok I – Semestr I
1. Wstęp do digital marketingu 0 6 0 Projekt 1
2. Zarządzanie produktem w środowisku internetowym

 

0 12 0 Projekt 2
3. Podejście biznesowe w digital marketingu 0 10 0 Projekt 1
4. Strategia marki w świecie digital

 

0 15 0 Projekt 2
5. Prawo internetowe

 

15 0 0 Projekt 3
6. Podstawy SEO i analityki internetowej

 

0 0 15 Projekt 2
7. Neuromarketing i badania ilościowe w projektach digital 0 0 6 Projekt 1
8. Analiza i optymalizacja skuteczności reklamy 0 0 10 Projekt 1
9. Segmentacja rynku i analiza konkurencji online 0 0 15 Projekt 3
Razem semestr I 15 43 46
Rok I – Semestr II
1. E-commerce 0 0 10 Projekt 1
2. Reklama internetowa (display, search, native, online video) 0 0 15 Projekt 2
3. Internetowy PR 0 0 10 Projekt 1
4. Precyzja i sztuczna inteligencja w digital marketingu 0 0 15 Projekt 3
5. Marketing aplikacji mobilnych 0 0 12 Projekt 2
6. Podstawy pracy copywritera 0 16 0 Projekt 1
7. Warsztat komunikacji wizualnej 10 0 0 Projekt 2
8. Podstawy projektowania w digital marketingu 0 0 15 Projekt 2
Razem semestr II 10 16 77 30

Słuchacz studiów podyplomowych pozna:

 • Specyfika polskiego i międzynarodowego rynku współczesnych usług marketingowych
 • Narzędzia marketingowe i ich funkcje w obszarze digital
 • Prawidłowości związane z rozwiązaniami strategicznymi w marketingu
 • Sposoby prowadzenia badań i analiz we współczesnej praktyce marketingowej
 • Zasady tworzenia treści na potrzeby digital marketingu
 • Zagadnienia i przepisy w zakresie prawa internetowego

Nasz absolwent będzie w stanie:

 • Przygotować projekt marketingowy i administrować nim
 • Przełożyć cele na działania w ramach aktywności marketingowej określonego podmiotu gospodarczego
 • Przygotować strategię marketingową w obszarze digital
 • Przeprowadzić analizę prawną określonego typu działalności marketingowej
 • Wykorzystać określone narzędzia badawcze i analityczne w ramach realizowanego projektu
 • Wykorzystać narzędzia marketingowe w obszarze e-commerce i reklamy internetowej
 • Tworzyć treści dostosowane do aktualnych standardów estetycznych i technicznych

Absolwent będzie gotowy do:

 • Pracy indywidualnej i grupowej na rzecz realizacji projektu
 • Konsultacji i krytycznej analizy w obszarze realizowanych działań marketingowych
 • Wykorzystywania wskazanych platform społecznościowych w celu konsultacji, pogłębiania wiedzy czy zbiorowego rozwiązywania problemów

Wykładowcy

Wykładowcy

Dr Jakub Jakubowski – kierownik studiów podyplomowych Digital marketing

Absolwent i wykładowca Wydziału nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zajmuje się badaniem mediów i dydaktyką w obszarze marketingu i szeroko pojętego komunikowania. Twórca i koordynator studiów Marketing online wykładanego w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UAM. Poza działalnością uniwersytecką jest także praktykiem z zakresu popularyzacji nauki jako współtwórca platformy ProScholars.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Pierz

Specjalista od zadań wymagających dokładnej analizy danych i panujących trendów. Stale poszukuje połączeń pomiędzy światem cyfrowym i tym realnym.8 lat doświadczenia w zarządzaniu produktem i jego promocją. Wśród marek dla których tworzył strategię i realizował projekty są: Gazeta Wyborcza, Allegro, aplikacja Fitatu, czy Zdrowe Zakupy.

 

 

 

 

 

 

Łukasz Wolff

Branża marketingu online nie ma przede nim tajemnic. Zarówno w pracy jak i w życiu najbardziej ceni sobie profesjonalizm i otwarty umysł. Prywatnie zajmuje się szeroko pojętym propagowaniem kultury teatralnej oraz zgłębianiem sztuki aktorskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Wojciech Czart

Starszy wykładowca na Wydziale Fizyki na UAM Poznań. Członek The Global Academic Panel firmy Google oraz wielokrotny członek jury The Collegiate ECHO Marketing Challenge organizowanego przez amerykańską fundację Marketing EDGE. Członek komitetu organizacyjnego The Global Online Marketing Academics Challenge. Trener Internetowych Rewolucji firmy Google. Współorganizator warsztaty Internetowe Rewolucje na UAM. Od 2008, twórca jednego z pierwszych w świecie, akademickiego kursu marketingu internetowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Dobosiewicz

Copywriter z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Współpracował z poznańskimi agencjami reklamowymi Wide Open, Albedo, GPD, GoldenSubmarine, gdzie zdobył Kreaturę. Od kilku lat prowadzi ćwiczenia z copywritingu na UAM oraz szkolenia dla firm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Raczak

Absolwent Socjologii UAM oraz Zarządzania na UE w Poznaniu. Od ponad 20 lat zawodowo zaangażowany w realizację projektów marketingowych na różnorodnych płaszczyznach, zarówno po stronie działu marketingu, jak i jako przedstawiciel agencji. W tym czasie spektrum jego działań przebiegało od produkcji materiałów filmowych i zdjęciowych, przez realizację eventów, po koordynację holistycznych projektów marketingowych. W ostatnich latach bardziej skoncentrowany na aspektach biznesowych, nadal jednak poszukujący nowych wyzwań. Stąd między innymi zainteresowanie neuromarketingiem i jego wykorzystaniem w komunikacji digitalowej, któremu poświęca w chwili obecnej najwięcej uwagi.

 

 

 

 

Jakub Kwaczyński

Head of Strategy agencji digital marketingu GoldenSubmarine gdzie odpowiedzialny jest za strategię komunikacji digital dla m.in. NIVEA, NIVEA MEN, Nescafe, Żubrówka, Monte, Skoda oraz Sinupret. Od 4 lat prowadzi przedmiot Strategia Marki na UAM. Juror konkursu kampanii digital MIXX Awards 2019 oraz Dimaq Uni, promującego najlepsze prace dyplomowe w branży. Posiadacz certyfikatu Dimaq Professional. Prelegent na branżowych konferencjach m.in. Forum IAB, Forum Marketingu Zintegrowanego, Golden Marketing Conference, In Digital Marketing. Członek zespołów projektowych kampanii nagrodzonych m.in. Effie Awards i MIXX Awards. Specjalizacja produktowa: FMCG.

 

 

 

 

 

Andrzej Kostuś

Dyrektor kreatywny, od 10 lat związany z branżą reklamową. Wyznawca szlachetnego minimalizmu. W pracy agencyjnej skupiony głównie wokół kampanii contentowych i projektowania w duchu digital first W pracy freelancerskiej skupiony od zawsze na identyfikacji wizualnej i packagingu. Opakował i obrandował kilkadziesiąt produktów, pracując zarówno dla dużych międzynarodowych firm jak i lokalnych, kraftowych marek. Nagradzany i wyróżniany w konkursach KTR i Golden Arrow. Jego projekty identyfikacji wizualnej i opakowań były publikowane na łamach magazynów o designie m.in. w Polsce, Niemczech, Japonii i Hiszpanii.

 

Martyna Zastrożna

Na co dzień pracuje w Allegro jako Analityczka danych. Politolożka, która nie boi się danych. Autorka dwóch książek o wykorzystaniu Google Analytics w marketingu, a także artykułów w branżowych czasopismach i portalach. Prywatnie miłośniczka dobrej herbaty i mocnego brzmienia (i odwrotnie), a także wszystkiego co fińskie i islandzkie.

 

Agata Stępień

Od 10 lat związana zawodowo z marketingiem internetowym. Zaczynała jako specjalistka w zakresie SEO, a następnie skierowała się w stronę reklamy. Współpracowała z agencjami reklamowymi i markami w zakresie planowania, analizy i optymalizacji wielokanałowych kampanii digitalowych. Obecnie skupiona przede wszystkim na data science oraz wykorzystaniu danych do optymalizacji i targetowania reklamy. Certyfikowana specjalistka w zakresie Google Ads i Google Analytics. Również certyfikowany Datorama Admin. Prywatnie wielbicielka wypraw w góry i literatury.

 

 

 

Dr Anna Wilińska-Zelek

Adwokatka, doktor nauk o mediach, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Pasjonatka prawa mediów, własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Przygotowuje, opiniuje i negocjuje umowy na kampanie digitalowe, weryfikuje koncepcje kampanii (w szczególności produktów sensytywnych np. alkoholi), opracowuje działania związane z realizacją dużych projektów w branży kreatywnej.

 

 

Opłaty

Opłaty

Koszty uczestnictwa: 700 PLN

Trzy możliwości opłacenia studiów:
• w całości
• w dwóch ratach po 3 500 PLN
• w 8 ratach po 875 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych

Rekrutacja

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr Karolina Doborowolska-Stasik 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
pok. 46
e-mail: karolina.dobrowolska@amu.edu.pl

tel. 61 829 6521

Dokumenty prosimy przesłać pocztą lub przekazać osobiście.

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Jakub Jakubowski
e-mail: jakub.jakubowski@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast