Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 czerwca. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu.

Dla kogo?

Dla kogo?

Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostały pomyślane jako ponad 200-godzinny warsztat rozwoju personalnego. Program jest adresowany do osób, które chcą wzmocnić efektywność osobistą i rozwijać kompetencje w obszarze nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Studia mają wybitnie praktyczny charakter. Każdy wykład i warsztat można natychmiast przełożyć na praktykę biznesową/zawodową.

Program studiów w szczególności kierowany jest do:

 • wszystkich osób proaktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących rozpoznać (wzmocnić) obszary własnej efektywności osobistej,
 • pracowników, menadżerów i dyrektorów działów HR,
 • pracowników, menadżerów i dyrektorów działów marketingu, sprzedaży, komunikacji,
 • trenerów wewnętrznych,
 • trenerów biznesu,
 • trenerów wewnątrz organizacji,
 • doradców zawodowych,
 • konsultantów.

PARTNER PROGRAMOWY:

Insights Discovery™

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

 • świadectwo prestiżowej uczelni publicznej
 • wybitnie praktyczny program studiów i charakter zajęć: nacisk na pragmatykę biznesową, kształtowanie samoświadomości oraz budowę warsztatu personalnego
 • kadra dydaktyczna składająca się z doświadczonych trenerów biznesu, certyfikowanych coachów, najlepszych wykładowców akademickich z UAM i UEP w Poznaniu
 • warsztaty Insights Discovery (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • warsztaty Talentów Gallupa Clifton Strengths™ (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • warsztaty Profi Competence (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności (nasze motto: maksimum praktyki)
 • superwizje indywidualne i grupowe (ciągły feedback dla słuchaczy ze strony trenerów prowadzących warsztaty i sesje)
 • min. 3 sesje coachingowe przepracowane podczas warsztatów
 • dogodny dla słuchacza system płatności
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • elektroniczny indeks
 • dedykowany opiekun kierunku
 • profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Program

Program

WYKŁAD INAUGURACYJNY: Neurodiversity (prof. Maciej Błaszak, UAM)

 

MODUŁ I. Sesja integracyjna

 

MODUŁ II. Self-development

 • Zarządzanie porażką
 • Ostrzenie piły jako nawyk skutecznego działania
 • Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Personal branding
 • Inteligencja emocjonalna
 • Szczęście i flow w pracy
 • Moja definicja sportu czyli o motywacji inaczej

 

MODUŁ III. Metody i narzędzia pracy z zespołem

 • Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zespołami wirtualnymi i pracownikami zdalnymi
 • Zachowanie w grupie
 • Przywództwo
 • Efektywne motywowanie personelu
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Warsztat efektywnego prowadzenia spotkań biznesowych
 • Expose szefa
 • Zarządzanie wiekiem w organizacji
 • Dopasowanie stanowiskowe
 • Employer branding
 • Coaching menedżerski

 

 

MODUŁ IV. Warsztat Insights Discovery

Warsztat oparty jest na Insights Discovery™ – modelu umożliwiającym wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań oraz ich modyfikację w kierunku lepszej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi. Praca z Insights Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, o stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Coachingu otrzymają Profile Indywidualne Insights Discovery™, które dostarczą wiedzę o mocnych stronach i potencjalnych obszarach do rozwoju. Koszt Profili indywidualnych wliczony jest w cenę studiów.

Uczestnicy warsztatu Insights Discovery™:

 • posiądą wiedzę z zakresu metody Insights Discovery™ oraz umiejętności posługiwania się własnymi Profilami Indywidualnymi Insights,
 • nauczą się efektywniej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał, w celu poprawienia porozumiewania się z innymi ludźmi zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią,
 • lepiej poznają swój styl funkcjonowania (mocne i słabsze strony) w kontekście modelu Insights,
 • zrozumieją potrzeby, oczekiwania i style działania poszczególnych typów Insights,
 • opanują łatwy do zapamiętania ‘język kolorów’, który w pozytywny sposób opowiada o naszych preferencjach i osobowości,
 • pobudzą kreatywność poznawczą,
 • wzmocnią efektywność i dokładność w podejmowaniu decyzji,
 • podniosą swój poziom ogólnej motywacji i skłonności do wytężonego wysiłku,
 • będą dzielić pewną „kulturę” używając wspólnego języka Insights Discovery™, co sprzyja integracji zespołu.

 

MODUŁ V. Warsztat Profi Competence

Podczas dwudniowego warsztatu słuchacze zapoznają się z narzędziami psychometrycznymi do pracy w procesie HR. W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

 • testy i kwestionariusze w pracy zawodowej – ich rola i znaczenie,
 • jak wykorzystywać narzędzia psychometryczne w pracy zawodowej?
 • psychologia osobowości, a testy,
 • krok po kroku – proces pracy z narzędziem,
 • baza testów – jak dobierać testy do kontekstu zadania,
 • 6 wymiarów testu PCT – co badają i jak je interpretować?

Uczestnicy zajęć nauczą się analizować i interpretować wymiary i podwymiary PCT:

 • JA W RELACJI: Życzliwość, Chęć przebywania z ludźmi, Kontakty interpersonalne, Asertywność, Szukanie wrażeń,
 • JA WE WSPÓŁPRACY: Podejrzliwość, Szczerość, Egoizm, Rywalizacja, Pokora,
 • JA W PRACY: Skuteczność, Liderstwo, Kontrola siebie, Dążenie do celu, Sława,
 • JA W DZIAŁANIU: Zorganizowanie, Uporządkowanie, Sumienność, Ostrożność, Wytrzymałość, Wewnątrzsterowność,
 • JA I MOJA SAMOOCENA: Ogólne postrzeganie siebie, Zgodność z samym sobą, Tożsamość, Poczucie bliskości, Atrakcyjność,
 • JA I MOJE EMOCJE: Niepokój, Poczucie niższości, Bezradność, Depresyjność, Wrogie zachowania.

Po ukończeniu modułu każdy słuchacz otrzyma:

 • certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia PROFI COMPETENCE TEST oraz uprawnienia do pracy z narzędziami PCT,
 • szczegółowy raport swojego badania (koszt indywidualnego profilu wliczony w cenę studiów),
 • trzy szczegółowe raporty wykonane w trakcie praktyki,
 • dostęp do bazy wszystkich testów i możliwość wykonania 10 wybranych testów w pracy zawodowej,
 • możliwość zakupu licencji na 50/100/200 testów w specjalnej edycji po preferencyjnych cenach tylko dla słuchaczy Studiów Podyplomowych ZZL na UAM w Poznaniu.

MODUŁ VI. Warsztat talentów Gallupa

Podczas warsztatu słuchacze zapoznają się z koncepcją talentów Gallupa. Nauczą się rozpoznawać swoje domeny talentowe, określać (nie)dojrzałość swoich talentów, samodzielnie pracować ze swoimi talentami i wykorzystywać je do osiągania celów.

Słuchacze Studiów Podyplomowych ZZL otrzymają indywidualny raport Top 5 CliftonStrengths. Koszt raportu jest wliczony w cenę studiów.

 

MODUŁ VII. Seminarium dyplomowe

Łączna liczba godzin: 224, w tym 72 godziny wykładów i 152 godzin warsztatów, treningów i ćwiczeń.

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów

Zajęcia są realizowane w soboty oraz niedziele w godz. 9.00-16.00.

 • 16 – 17 XI
 • 30 XI – 1 XII
 • 14 – 15 XII
 • 11 – 12 I
 • 8 – 9 II
 • 22 – 23 II
 • 8 –9 III
 • 22 – 23 III
 • 12 – 13 IV
 • 26 – 27 IV
 • 10 – 11 V
 • 24 – 25 V
 • 31 V – 1 VI
 • 14 – 15 VI
 • 28 – 29 VI

Opłaty

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 5400 PLN

Słuchacz może opłacić studia:
– w całości
– w dwóch ratach po 2700 PLN
– w 8 ratach po 675 PLN

 • Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu.
 • Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ZE WSZYSTKIMI ZAJĘCIAMI ROZPISANYMI NA POSZCZEGÓLNE ZJAZDY.
 • Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.
 • Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Rekrutacja

 • Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Termin składania dokumentów: do 31 października 2024 r.
 • Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr Ilona Hofman

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl
tel: 61 829 6515

 

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi
prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

 

Font Resize
Contrast