Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Rekrutacja na studia trwa do końca października br. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu.

Dla kogo?

Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostały pomyślane jako ponad 200-godzinny warsztat rozwoju personalnego. Program jest adresowany do osób, które chcą wzmocnić efektywność osobistą i rozwijać kompetencje w obszarze nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Studia mają wybitnie praktyczny charakter. Każdy wykład i warsztat można natychmiast przełożyć na praktykę biznesową.

Program studiów w szczególności kierowany jest do:
• pracowników, menadżerów i dyrektorów działów HR,
• pracowników, menadżerów i dyrektorów działów marketingu, sprzedaży, komunikacji,
• trenerów wewnętrznych,
• trenerów biznesu,
• trenerów wewnątrz organizacji,
• doradców zawodowych,
• konsultantów,
• wszystkich osób proaktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących rozpoznać (wzmocnić) obszary własnej efektywności osobistej.

Partnerem programowym Studiów Podyplomowych ZZL jest Insights Discovery™

Dlaczego warto?

 • świadectwo prestiżowej uczelni publicznej
 • wybitnie praktyczny program studiów i charakter zajęć: nacisk na pragmatykę biznesową, kształtowanie samoświadomości oraz budowę warsztatu personalnego
 • kadra dydaktyczna składająca się z doświadczonych trenerów biznesu, certyfikowanych coachów, najlepszych wykładowców akademickich z UAM i UEP w Poznaniu
 • warsztaty Insights Discovery (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • warsztaty Profi Competence (z indywidualnymi profilami wliczonymi w cenę studiów)
 • aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności (nasze motto: maksimum praktyki)
 • superwizje indywidualne i grupowe (ciągły feedback dla słuchaczy ze strony trenerów prowadzących warsztaty i sesje)
 • min. 3 sesje coachingowe przepracowane podczas warsztatów
 • dogodny dla słuchacza system płatności
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 • elektroniczny indeks
 • dedykowany opiekun kierunku
 • profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe

Program

Program Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi składa się z 26 przedmiotów pogrupowanych w 7 modułów.

MODUŁ I. Sesja integracyjna

Wykład inauguracyjny: Neurodiversity (prof. Maciej Błaszak, UAM)

MODUŁ II. Self-development

1. Sztuka błądzenia

2. Personal branding

3. Inteligencja emocjonalna

4. Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych

5. Techniki kreatywnego myślenia

6. Ostrzenie piły jako nawyk skutecznego działania

7. Szczęście i flow w pracy

8. Moja definicja sportu czyli o motywacji inaczej

MODUŁ III. Metody i narzędzia pracy z zespołem

1. Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian

2. Zarządzanie zespołem

3. Zarządzanie zespołami wirtualnymi i pracownikami zdalnymi

4. Przywództwo

5. Efektywne motywowanie personelu

6. Zarządzanie kompetencjami

7. Negocjacje i mediacje w biznesie

8. Warsztat efektywnego prowadzenia spotkań biznesowych

9. Expose szefa

10. Zarządzanie wiekiem w organizacji

11. Dopasowanie stanowiskowe

12. Employer branding

13. Coaching menedżerski

MODUŁ IV. Warsztaty Insights Discovery

Warsztat oparty jest na Insights Discovery™ – modelu umożliwiającym wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań oraz ich modyfikację w kierunku lepszej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi. Praca z Insights Discovery™ daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, o stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Coachingu otrzymają Profile Indywidualne Insights Discovery™, które dostarczą wiedzę o mocnych stronach i potencjalnych obszarach do rozwoju. Koszt Profili indywidualnych wliczony jest w cenę studiów.

Uczestnicy warsztatu Insights Discovery™:

· posiądą wiedzę z zakresu metody Insights Discovery™ oraz umiejętności posługiwania się własnymi Profilami Indywidualnymi Insights,

· nauczą się efektywniej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał, w celu poprawienia porozumiewania się z innymi ludźmi zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią,

· lepiej poznają swój styl funkcjonowania (mocne i słabsze strony) w kontekście modelu Insights,

· zrozumieją potrzeby, oczekiwania i style działania poszczególnych typów Insights,

· opanują łatwy do zapamiętania ‘język kolorów’, który w pozytywny sposób opowiada o naszych preferencjach i osobowości,

· pobudzą kreatywność poznawczą,

· wzmocnią efektywność i dokładność w podejmowaniu decyzji,

· podniosą swój poziom ogólnej motywacji i skłonności do wytężonego wysiłku,

· będą dzielić pewną „kulturę” używając wspólnego języka Insights Discovery™, co sprzyja integracji zespołu.

MODUŁ V. Warsztaty Profi Competence

Podczas dwudniowego warsztatu słuchacze zapoznają się z narzędziami psychometrycznymi do pracy w procesie HR. W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

· testy i kwestionariusze w pracy zawodowej – ich rola i znaczenie,

· jak wykorzystywać narzędzia psychometryczne w pracy zawodowej?

· psychologia osobowości, a testy,

· krok po kroku – proces pracy z narzędziem,

· baza testów – jak dobierać testy do kontekstu zadania,

· 6 wymiarów testu PCT – co badają i jak je interpretować?

Uczestnicy zajęć nauczą się analizować i interpretować wymiary i podwymiary PCT:

· JA W RELACJI: Życzliwość, Chęć przebywania z ludźmi, Kontakty interpersonalne, Asertywność, Szukanie wrażeń,

· JA WE WSPÓŁPRACY: Podejrzliwość, Szczerość, Egoizm, Rywalizacja, Pokora,

· JA W PRACY: Skuteczność, Liderstwo, Kontrola siebie, Dążenie do celu, Sława,

· JA W DZIAŁANIU: Zorganizowanie, Uporządkowanie, Sumienność, Ostrożność, Wytrzymałość, Wewnątrzsterowność,

· JA I MOJA SAMOOCENA: Ogólne postrzeganie siebie, Zgodność z samym sobą, Tożsamość, Poczucie bliskości, Atrakcyjność,

· JA I MOJE EMOCJE: Niepokój, Poczucie niższości, Bezradność, Depresyjność, Wrogie zachowania.

Po ukończeniu modułu każdy słuchacz otrzyma:

· certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia PROFI COMPETENCE TEST oraz uprawnienia do pracy z narzędziami PCT,

· szczegółowy raport swojego badania (koszt indywidualnego profilu wliczony w cenę studiów),

· trzy szczegółowe raporty wykonane w trakcie praktyki,

· dostęp do bazy wszystkich testów i możliwość wykonania 10 wybranych testów w pracy zawodowej,

· możliwość zakupu licencji na 50/100/200 testów w specjalnej edycji po preferencyjnych cenach tylko dla słuchaczy Studiów Podyplomowych ZZL na UAM w Poznaniu.

MODUŁ VI. Warsztat talentów Gallupa

Podczas warsztatu słuchacze zapoznają się z koncepcją talentów Gallupa. Nauczą się rozpoznawać swoje domeny talentowe, określać (nie)dojrzałość swoich talentów, samodzielnie pracować ze swoimi talentami i wykorzystywać je do osiągania celów.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Coachingu otrzymają indywidualny raport 34 talentów. Koszt raportu jest wliczony w cenę studiów.

MODUŁ VII. Seminarium dyplomowe

Łączna liczba godzin: 224, w tym 72 godziny wykładów i 152 godzin warsztatów, treningów i ćwiczeń

Warunki ukończenia studiów:

· obecność na zajęciach,

· zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych,

· przygotowanie i obrona pracy dyplomowej / egzamin w formie testu.

Organizacja studiów

Zajęcia są realizowane w soboty oraz niedziele w godz. 9.00-16.00.

 • 26 – 27 XI
 • 10 – 11 XII
 • 7 – 8 I
 • 21 – 22 I
 • 4 – 5 II
 • 18 – 19 II
 • 4 – 15 III
 • 18 – 19.III
 • 1 – 2 IV
 • 15 – 16 IV
 • 29 – 30 IV
 • 13 – 14 V
 • 3 – 4 VI

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 4 600 zł, może być płatna:

– w całości;

– w dwóch ratach po 2 300 zł

– w 8 ratach po 575 zł

 • Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wraz z decyzją każdy słuchacz otrzyma informacje dotyczące pierwszego zjazdu.
 • Podczas inauguracji słuchacze otrzymają PEŁNY PLAN STUDIÓW ROZPISANY NA WSZYSTKIE ZJAZDY.
 • Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu.
 • Wyniki osiągane przez słuchaczy będą potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.

· Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona.

· O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

· Termin składania dokumentów: do końca października br.

· Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie następujących dokumentów:

o wypełnionego formularza aplikacyjnego;

o kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Dokumenty należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, pok. 48 61-614 Poznań

z dopiskiem: ZZL

Kontakt

Sekretarz Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr Ilona Hofman

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl
tel: 61 829 6515

 

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi
prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

 

Font Resize
Contrast