Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

UWAGA! W Roku Akademickim 2019/2020 rekrutacja została przedłużona do 15 listopada.

Dla kogo?

To studia osób zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszerzeniem wiedzy i nabyciem nowych umiejętności z tego zakresu.

 

Studia podyplomowe szczególnie polecamy:


 • pracownikom HR
 • menadżerom każdego typu instytucji
 • konsultantom
 • doradcom zawodowym

Dlaczego warto?

Cele studiów:


 • zdobycie teoretycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • rozwijanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • doskonalenie kompetencji w zakresie najlepszych praktyk HR wsparte warsztatami i treningami umiejętności menadżerskich

Rozwój pracowników oparty na rozpoznaniu ich predyspozycji i zdolności, kształtowaniu umiejętności zarządzania czasem, stresem itp. przełoży się na budowanie bardziej przemyślanej kariery zawodowej i sprawniejsze zarządzanie podległymi strukturami.

Organizacja studiów


Program:


Program studiów uwzględnia najnowsze narzędzia HR, prowadzi do pozyskania wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w kluczowych miękkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi:

 • rekrutacji i selekcji
 • motywowania pracowników
 • planowania rozwoju i szkoleń
 • zarządzania stresem i czasem
 • zarządzania kompetencjami
 • komunikacji interpersonalnej

Zdecydowaną wartością studiów jest praca na konkretnych przykładach zgłaszanych przez słuchaczy.

Wykaz przedmiotów:

 • Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian
 • Inteligencja emocjonalna
 • Dopasowanie stanowiskowe
 • Szczęście i flow w pracy
 • Warsztat efektywnego prowadzenia spotkań biznesowych
 • Coaching
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zespołami wirtualnymi i pracownikami zdalnymi
 • Zachowanie w grupie
 • Efektywne motywowanie personelu
 • Moja definicja sportu czyli o motywacji inaczej
 • Przywództwo
 • Zarządzanie własnym potencjałem
 • Expose szefa
 • Ostrzenie piły jako nawyk skutecznego działania
 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Sesja testowa metodą Insights Discovery
 • Sztuka błądzenia
 • Zawieranie kontraktu z pracownikami
 • Trening kontroli stresu i emocji
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych
 • Techniki twórczego myślenia
 • Zarządzanie wiekiem w organizacji
 • Employer branding
 • Personal branding
 • Seminarium dyplomowe

 


Organizacja studiów:


 • zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie w godz. 9.00-16.00
 • słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

 

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020

Nr zjazdu Terminy zjazdów
1 17 XI
2 30 XI i 1 XII
3 14 i 15 XII
4 18 i 19 I
5 1 i 2 II
6 15 i 16.II
7 29 II i 1 III
8 14 i 15 III
9 28 i 29 III
10 18 i 19 IV
11 9 i 10 V
12 23 i 24 V
13 6 i 7 VI


Warunki ukończenia studiów:


napisanie testu lub przygotowanie pracy dyplomowej

Opłaty


Koszty uczestnictwa: 4 400 PLN

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 2200 PLN
 • w 8 ratach po 550 PLN

 

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto w celu dokonywania płatności za studia podyplomowe oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostaną przekazane na spotkaniu inauguracyjnym, w dniu pierwszego zjazdu. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

 

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. Mając na względzie praktyczny charakter studiów liczebność grupy została ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty przesyłać pocztą na adres:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Ilona Hofman

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
pok. 48
e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl

tel: 61 829 6515

Dokumenty prosimy przesłać pocztą.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych
prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

 

Font Resize
Contrast