KADRA

Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu są znakomitym uzupełnieniem oferty dydaktycznej. Szeroka, nieustannie powiększana i dostosowywana do wymogów rynku propozycja studiów wymaga odpowiedniej kadry dydaktycznej.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa posiada szerokie grono wybitnych naukowców (ponad 90 pracowników naukowych), specjalistów z zakresu administracji publicznej i międzynarodowej, prawa międzynarodowego, dziennikarstwa, marketingu, public policy, PR-u oraz wielu innych dziedzin.

Jednak zajęcia na studiach podyplomowych to nie tylko przystępnie prezentowana teoria, lecz także spotkania z praktykami, którzy zawsze stanowią elitę w swoich profesjach. Do przygotowywania programów studiów i ich realizacji WNPiD zaprasza specjalistów, którzy należą do liderów w swoich branżach. Dlatego na zajęciach spotkacie państwo menedżerów, marketingowców, spin doktorów i dziennikarzy.

Kinga Podraza-Myszkowska – rzecznik prasowy INEA, manager ds. PR. Z branżą PR związana od ponad 12 lat. Pracowała w poznańskiej agencji PR – Prelite, była redaktor naczelną magazynu i portalu poświęconego tematyce komunikacji „Piar.pl”. Ukończyła Publicystykę Ekonomiczną i PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Interesuje się komunikacją kryzysową, działaniami CSR i srebrną komunikacją w gospodarce senioralnej, w której temacie przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

Dr Paweł Stachowiak – historyk i politolog. Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Ceniony dydaktyk, prowadzący zajęcia z zakresu najnowszej historii politycznej Polski i świata.  Jego zainteresowania naukowej skupiają się wokół problematyki wyznaniowej we współczesnej Polsce, problemów pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego i polityka pamięci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagprystackamara Prystacka – rzecznik prasowy VW Poznań. Przez blisko 10 lat pracowała na wizji – najpierw w Telewizji Biznes, później w Telewizji Polskiej. Ostatnio związana była zawodowo z Eneą, pełniąc tam między innymi funkcję rzecznika prasowego. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, London School of Public Relations oraz studiów MBA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski – kierownik Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Instytutu Zachodniego. Członek m.in.: Komisji Bałkanistyki PAN,  Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Rady Naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu.

 

 

 

 

 

Dr Dominika Narożna – jest adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu media relations. W latach 2004-2010 współpracowała z TVP S.A., a następnie do 2017 roku sprawowała funkcję rzecznika prasowego UAM.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Lena Bretes-Dorożała – praktyk radiowy i telewizyjny. W radiu doświadczenie na stanowiskach: dziennikarz – prezenter informacyjny, wydawca, reportażysta, sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego, redaktor naczelny. W telewizji TVP : kierownik redakcji informacyjnej lokalnej i centralnej w Warszawie, założyciel TVP-INFO, Kierownik redakcji Wiadomości, szef publicystyki w TVP-1, Dyrektor Oddziału terenowego TVP w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Elżbieta Lesiewicz – historyk i politolog, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Jej zainteresowania naukowo-badawcza koncentrują się wokół politycznych i społecznych aspektów integracji europejskiej, partycypacji kobiet w polityce, polityki historycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Waldemar Jarczewski – generał policji, adiunkt Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, zajmuje się problematyką bezpieczeństwa imprez masowych oraz zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości. W swojej ponad 30-letniej karierze zawodowej zajmował kluczowe stanowiska w polskiej policji w tym dwukrotnie zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorując zarówno pion kryminalny jak i prewencyjny. Pełnił też funkcję oficera łącznikowego Policji przy ambasadzie RP w Ukrainie (Kijów). W 2010 r.  powierzono mu przygotowanie polskiej policji do zapewnienia bezpieczeństwa tego turnieju.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszą kadrę naukową poznać można bliżej na portalu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w zakładce pracownicy wydziału.

Font Resize
Contrast