Reklama i Promocja

Rekrutacja na studia trwa do 30 września! Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 r.

Dla kogo?

Studia szczególnie polecamy:

 • Osobom chcącym uzyskać kompleksową wiedzę i umiejętności z komunikacji marketingowej, w tym szczególnie w zakresie projektowania kampanii reklamowych, wizualizacji przekazu i przygotowywania tekstu reklamowego;
 • Pracownikom agencji reklamowych, domów medialnych i zajmujących się wspieraniem procesy sprzedaży;
 • Osobo, projektującym reklamy w Internecie i odpowiedzialnym za komunikację marketingową w mediach społecznościowych;
 • Osobom planującym założenie własnych agencji reklamowych i PR.

 

Studia szczególnie polecamy:


 • Osobom chcącym uzyskać kompleksową wiedzę i umiejętności z komunikacji marketingowej, w tym szczególnie w zakresie projektowania kampanii reklamowych, wizualizacji przekazu i przygotowywania tekstu reklamowego;
 • Pracownikom agencji reklamowych, domów medialnych i zajmujących się wspieraniem procesy sprzedaży;
 • Osobo, projektującym reklamy w Internecie i odpowiedzialnym za komunikację marketingową w mediach społecznościowych;
 • Osobom planującym założenie własnych agencji reklamowych i PR.

Dlaczego warto?

 • Studia mają charakter akademicki, wykładowcy rekrutują się z UAM, UE, Uniwersytetu Sztuki oraz z praktycznej działalności marketingowej;
 • Studium działa od 25 lat w oparciu o bazę kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UAM i wykształciło ponad 600 specjalistów;
 • 75% zajęć ma charakter praktyczny i są prowadzone w formie pracowni, ćwiczeń i konwersatoriów;
 • Do dyspozycji Słuchaczy pozostają profesjonalne: studia radiowe i telewizyjne, pracownie komputerowe, wyposażone w najnowsze oprogramowanie z zakresu grafiki reklamowej;
 • Słuchacze przygotowują projekty będące podstawą zaliczenia poszczególnych przedmiotów;
 • Dostępna jest bogata biblioteka WNPiD.

Organizacja studiów


Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


Nazwa przedmiotu
Liczba godzin

I. Blok przedmiotów marketingowych    
Marketing – nowe trendy w marketingu 6 T 3
Zarządzanie marką 6 T 2
Promocja 1 4P 5T 2
Public Relations 4P 5T 2
Badania marketingowe 4P 5T 2
Employer branding 3P 3T 2
Marketing w mediach społecznościowych 6P 1
II. Blok przedmiotów reklamowych    
Event marketing 6P 1
Reklama 1 3P 6T 4
Warsztaty telewizyjne – autoprezentacja 6P 1
Wizualizacja 1 9P 4
Analiza i projektowanie kampanii reklamowych 6P 2
Tworzenie tekstu reklamowego 6P 1
Techniki reklamy
        – prasowa 9P 2
        – telewizyjna 9P 4
        – radiowa 9P 2
        – fotografia reklamowa 6P 1
        – podstawy projektowania reklamy internetowej 9P 1
Warsztaty reklamowe 9P 4
Organizacyjne i prawne aspekty działalności agencji reklamowej 1 6P 1
Grafika reklamowa 9P 1
Analiza  przekazów reklamowych 6P 1
II Blok przedmiotów psychologicznych    
Negocjacje 1 6P 2
Psychologia zachowań konsumenckich i marketing doświadczeń 3P 6T 3
IV. Blok przedmiotów prawnych    
Prawo prasowe i ochrona własności intelektualnej 1 9T 5
Prawo reklamy 3P 6T 3

Razem

198 godzin  

 Program Podyplomowych Studiów Reklamy i Promocji

I semestr

II semestr

P- praktyczne

T – teoretyczne

 

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia.

 

Organizacja studiów:


 • zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie reklamy i promocji

 

Warunki ukończenia studiów:


 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • zaliczenie testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Opłaty


Koszt uczestnictwa: 3 600 PLN

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 800 PLN
 • w 8 ratach po 450 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Reklama i Promocja mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: do 30 listopada br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, pok. 48, Mgr Marta Szmytkowska) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61- 614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Marta Szmytkowska

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
pok. 48
tel. 61 829 65 16, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Krzysztof Borowczyk
e-mail: krzysztof.borowczyk@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast