Reklama i Promocja

Dla kogo?


Prowadzenie firmy – nawet tej najmniejszej – zmusza pracodawcę do ciągłego zabiegania o pozyskiwanie nowych klientów. W warunkach ciągłej konkurencji nie jest to zadanie proste i wymaga permanentnego wsparcia ze strony działań reklamowych i promocyjnych. Wiele osób zatrudnionych na stanowiskach związanych ze sprzedażą codziennie zmaga się z presją dotyczącą zorientowania na wyniki czy koniecznością zaprojektowania i zrealizowania działań reklamowych we własnym zakresie.

 

Studia szczególnie polecamy:


 • pracownikom przedsiębiorstw zajmujących się wsparciem procesu sprzedaży, popularyzacją oferty firmy czy rozpowszechnianiem informacji na temat produktu w mediach
 • kadrze zarządzającej na różnych szczeblach
 • pracownikom mediów, agencji reklamowych, promocyjnych i interaktywnych
 • przedstawicielom urzędów i służb zajmujących się pozyskiwaniem środków i ich wydatkowaniem w celach promocyjnych

Dlaczego warto?


Cele studiów:


 • przygotowanie do organizacji oraz realizacji kampanii reklamowej
 • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu reklamy i promocji
 • zdobycie umiejętności i poznanie osobistych doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych praktyków z dziedziny funkcjonowania mediów czy produkcji materiałów promocyjnych
 • praca nad wizualnym aspektem tworzenia nośników informacji
 • zapoznanie z prawnymi zagadnieniami reklamy
 • zaznajomienie z działaniami w nowych mediach
 • praktyczna realizacja tradycyjnych materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych
 • zdobycie umiejętności publicznej prezentacji, z uwzględnieniem przygotowania materiałów dla prasy, udzielania wywiadów, przeprowadzania konferencji prasowych
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu grup nacisku i sponsoringu

Organizacja studiów


Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 

I. Blok przedmiotów marketingowych (łącznie 57 godz.)

 • Marketing (15 godz. wykładowych)
 • Promocja (9 godz. wykładowych)
 • Public Relations (9 godz. wykładowych)
 • Badania marketingowe (9 godz. wykładowych)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (9 godz. wykładowych)
 • Marketing społecznościowy (6 godz. wykładowych)

 

II. Blok przedmiotów reklamowych (132 godz.)

 • Kulturowe aspekty reklamy (6 godz. wykładowych)
 • Reklama (12 godz. wykładowych)
 • Warsztaty telewizyjne (5 godz.)
 • Wizualizacja (12 godz. wykładowych)
 • Kampania reklamowa (9 godz. wykładowych)
 • Tworzenie tekstu reklamowego (6 godz. warsztatowych)
 • Techniki reklamy
 • prasowa (9 godz. warsztatowych)
 • reklama internetowa (6 godz. warsztatowych)
 • fotografia reklamowa (5 godz. warsztatowych)
 • radiowa (9 godz. warsztatowych)
 • telewizyjna (12 godz. warsztatowych)
 • Reklama polityczna (9 godz. wykładowych)
 • Analiza przekazu reklamowego (3 godz. warsztatowe)
 • Grafika reklamowa (6 godz. warsztatowych)
 • Organizacyjne aspekty działalności agencji reklamowej (6 godz. wykładowych)
 • Techniki poligraficzne (5 godz. warsztatowych)
 • Warsztaty reklamowe (12 godz. warsztatowych)

III. Blok przedmiotów psychologicznych

 • Negocjacje (12 godz. warsztatowych)
 • Psychologia zachowań konsumenckich (10 godz. wykładowych)

 

IV.Blok przedmiotów prawnych

 • Prawo reklamy (10 godz. wykładowych)
 • Prawo prasowe i ochrona własności intelektualnej (15 godz. wykładowych)

 

Łączna liczba godzin: 236 godz.

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia.

 

Organizacja studiów:


 • zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie reklamy i promocji

 

Warunki ukończenia studiów:


 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • zaliczenie testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

 

Plan zjazdów:


UWAGA! Inauguracja zajęć 4 listopada o godz. 10.30 w sali 127!

Reklama i promocja – s. 127
Nr zjazdu Terminy zjazdów
Sesja I 4 – 5 XI
Sesja II 25 – 26 XI
Sesja III  9 – 10 XII
Sesja IV 13 – 14 I
Sesja V 27 – 28 I
Sesja VI 10 – 11 II
Sesja VII  24 – 25 II
Sesja VIII  10 – 11 III
Sesja IX 24 – 25 III
Sesja X  14 – 15 IV
Sesja XI  28 – 29 IV
Sesja XII 12 – 13 V
Sesja XII 2 – 3 VI
Sesja XIV 16 – 17 VI
Sesja XV 30 VI – 1 VII

Opłaty


Koszt uczestnictwa: 3 600 PLN

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 800 PLN
 • w 8 ratach po 450 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Reklama i Promocja mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
 • kopia dowodu osobistego

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań, ul. Umultowska 89A, pok. 48, Mgr Marta Szmytkowska) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89A
61- 614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Marta Szmytkowska

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89a
pok. 48
tel. 61 829 65 16, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Krzysztof Borowczyk
e-mail: krzysztof.borowczyk@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast