Historia i Wiedza o Społeczeństwie

Rekrutacja na studia trwa do 30 września! Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 r.

Dla kogo?


To studia dla wszystkich, którzy zajmują się prowadzeniem dydaktyki w tych dwóch dziedzinach nauczania i pragną zdobyć umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania, zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w tych dziedzinach, a także poznać odpowiedzi na pytania najczęściej nurtujące ludzi pracujących z młodzieżą. To również szansa na poszerzenie swojej wiedzy dla osób niezwiązanych z pracą dydaktyczną. Studia pozwalają na uzupełnienie wiedzy o najbardziej aktualne i najczęściej komentowane fakty z zakresu współczesnej myśli politycznej, systemów, zagadnień gospodarczych czy europejskich.

 

Szczególnie swoją ofertę polecamy:


 • nauczycielom
 • samorządowcom
 • dziennikarzom
 • organizatorom kursów
 • przedstawicielom wszystkich tych zawodów, do wykonywania których niezbędna jest wiedza i kompetencje w obszarach historii i WOS

Dlaczego warto?


Cele studiów:


 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych pod okiem doświadczonych pedagogów
 • poszerzenie i uszczegółowienie wiedzy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 • prezentacja bieżącej literatury i badań dotyczących tych dziedzin
 • obeznanie w zagadnieniach ekonomicznych, politycznych i europejskich w szybko zmieniającym się świecie

Organizacja studiów


Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 • Dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie (60 godz.)
 • Podstawy socjologii (10 godz.)
 • Encyklopedia prawa (16 godz.)
 • Historia powszechna (20 godz.)
 • Historia Polski (20 godz.)
 • Międzynarodowe stosunki polityczne (20 godz.)
 • Podstawy gospodarki rynkowej (20 godz.)
 • Współczesna myśl polityczna (12 godz.)
 • Współczesne instytucje polityczne państw industrialnych (20 godz.)
 • Współczesne instytucje polityczne Polski (20 godz.)
 • Historia integracji europejskiej (10 godz.)
 • Edukacja europejska (10 godz.)
 • Prawo i instytucje europejskie (20 godz.)
 • Samorząd i wspólnoty lokalne (12 godz.)
 • Komunikowanie polityczne (16 godz.)
 • Protokół dyplomatyczny (12 godz.)
 • Socjotechnika (12 godz.)
 • Teoria polityki (20 godz.)
 • Praktyka (60 godz.)
 • Komunikowanie masowe i polityczne (16 godz.)
 • Protokół dyplomatyczny (12 godz.)
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi (12 godz.)
 • Socjotechnika (12 godz.)
 • Teoria polityki (16 godz.)

 

Liczba godzin łącznie: 390

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja studiów:


 • Zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • Słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie podyplomowych studiów historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Warunki ukończenia studiów:


 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych, warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

 

 

Opłaty


Koszt uczestnictwa: 3 300 PLN.

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w trzech ratach po 1 100 PLN
 • w 15 ratach po 220 PLN

Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto z dostępem do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta). Hasło do konta zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Numer konta zostanie wysłany pocztą tradycyjną wraz z decyzją o przyjęciu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami podyplomowych studiów historii i wiedzy o społeczeństwie mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc;

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań, ul. Umultowska 89A, pok. 48, inż. Marta Jankowiak) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61- 614 Poznań, pok. 48

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


inż Marta Jankowiak

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
pok. 48
tel. 61 829 65 14, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Elżbieta Lesiewicz
e-mail: elzbieta.lesiewicz@amu.edu.pl 


[/wptabcontent]

Font Resize
Contrast