Zarządzanie Projektami wg Metodyki Ten Step TM

UWAGA! W Roku Akademickim 2020/2021 studium nie zostanie uruchomione.


Dla kogo?


Studia są skierowane do osób, które zajmują się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów – biznesowych, instytucjonalnych, samorządowych, non-profit, etc. Dla wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje zarządzania projektem i uzyskać konkretne umiejętności biznesowe w zawodzie przyszłości, jakim jest Project Manager.
W dotychczasowych zajęciach brali udział pracownicy największych przedsiębiorstw (np. PGE, Gaz-System, KGHM Polska Miedź), menadżerowie prowadzący projekty u kooperantów i poddostawców produktów i usług dla tych firm, osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, w organizacjach pozarządowych, etc.

Studia są partnerskim przedsięwzięciem 3 podmiotów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, TenStep Polska oraz Letia Business Center w Legnicy, należącym do KGHM Letia Legnickiego Parku Technologicznego S.A.Dlaczego warto?

Celem studiów jest przekazanie wysoce specjalistycznej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji personalnych w zakresie zarządzania projektami. Studia odpowiadają na pytanie jak stworzyć dobry projekt, dopasowany do potrzeb organizacji, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, wzrost konkurencji i potrzebę rozwoju biznesu. Uczestnicy studiów podniosą kwalifikacje niezbędne na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych. Będą potrafili wykorzystać narzędzia TenStepw przygotowaniu i zarządzaniu każdym projektem w firmie czy instytucji. Nabędą konkretne umiejętności biznesowe w zawodzie przyszłości, jakim jest Project Manager. Po ukończeniu studiów słuchacze będą przygotowani do zdania międzynarodowego egzaminu i uzyskania prestiżowej certyfikacji TenStep Academy, USA. Metodyka TenStep Project Management Process jest kompletnym rozwinięciem standardu PMBoK Guide o procesy, narzędzia i techniki wykonawcze, przykłady dobrych praktyk oraz setki wzorów dokumentów projektowych TenStep jest oficjalnym dostawcą edukacyjnym Project Management Institute (numer identyfikacyjny 1774)

 

ATUTY STUDIÓW


 • dyplom prestiżowej uczelni publicznej
 • przygotowanie do międzynarodowego egzaminu i uzyskania prestiżowej certyfikacji TenStep Academy, USA
 • doskonała jakość zajęć potwierdzona referencjami uczestników
 • doświadczeni szkoleniowcy i trenerzy TenStep (praktycy na co dzień zarządzający złożonymi projektami)
 • aktywne metody zajęć oparte na case studies, grach, eksperymentach oraz pracy na rzeczywistych projektach.
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności
 • promocyjna cena i dogodny dla słuchacza system płatności
 • materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom on-line
 • organizacja studiów: zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00 lub 9:00-17:45
 • elektroniczny indeks
 • profesjonalna opieka administracyjno-organizacyjna
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe
 • opieka metodyczna TenStep Western Poland

Kadra

Wszyscy nasi wykładowcy są profesjonalnymi trenerami biznesu, coachami, wykładowcami akademickimi i posiadają wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Zajęcia w ramach modułu II prowadzącą licencjonowani trenerzy TenStep™ Academy.

Organizacja studiów


Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych (soboty-niedziele).

 • sobota 9.00-17:45
 • niedziela 9.00-16:00

Miejsce odbywania zajęć: WNPiD UAM, ul. Umultowska 89a (Kampus Morasko)

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

 

Program zajęć:


Unijny, biznesowy czy administracyjny – projektem trzeba zarządzać. Najlepiej w metodyce TenStep™. Program studiów został podzielony na 4 moduły wiodące, obejmuje łącznie 176 godz. dydaktycznych. Certyfikowani trenerzy TenStep™ Academy zaprezentują najważniejsze metodyki zarządzania projektami oraz przećwiczą wszystkie procesy TenStep™. W ramach seminarium dyplomowego słuchacze przygotują projekt oparty na metodyce TenStep™. I wreszcie, specjalistyczna wiedza zostanie wzmocniona warsztatami kompetencji i treningami umiejętności wspomagającymi zarządzanie projektem.

 

MODUŁ I

PRZEGLĄD NAJPOPULARNIEJSZYCH METODYK I STANDARDÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 

MODUŁ II

TENSTEP PROJECT MANAGEMENT PROCESS (METODYKA TENSTEP)

 • Wprowadzenie do metodyki TenStep
 • Definiowanie projektu
 • Tworzenie harmonogramu i budżetu
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Zarządzanie budżetem
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Zarządzanie problemami krytycznymi
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie dokumentami
 • Zarządzenie komunikacją i interesariuszami
 • Zarządzanie personelem w projekcie
 • Zarządzanie jakością, pomiarami
 • Zarządzanie dostawcami w projekcie
 • Biuro Zarządzania Projektami
 • Wprowadzenie do zarządzania portfelami projektów
 • Wprowadzenie do zarzadzania programami

 

MODUŁ III

WARSZTATY KOMPETENCJI I TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Trening umiejętności harmonogramowania przy użyciu MS Project
 • Zarządzanie potencjałem członka zespołu projektowego
 • Techniki kreatywności projektowej
 • Motywowanie zespołu projektowego
 • Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym
 • Przywództwo w zespole projektowym
 • Coaching w pracy projektowej

MODUŁ IV

SEMINARIUM DYPLOMOWE (PROJEKT)

 

METODYKA ZAJĘĆ


Zajęcia będą realizowane w formie warsztatów kompetencji, studiów przypadków, dyskusji, burzy mózgów, gier, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych słuchaczy i treningów umiejętności. Aktywizujące uczestników formy zajęć poprzedzone zostaną krótkimi wykładami problemowymi wprowadzającymi w konkretny temat. Aktywne metody prowadzenia zajęć służą wykreowaniu zaangażowania uczestników i praktycznemu przećwiczeniu nabywanych umiejętności na konkretnych przypadkach. Taki sposób prowadzenia zajęć pozwoli na zrealizowanie nadrzędnego celu studiów podyplomowych, którym jest zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i realizowania efektywnego  projektu, dopasowanego do potrzeb organizacji.


Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 7 maja br.

Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto z dostępem do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta). Hasło do konta zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Decyzja o przyjęciu na studia zostanie przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będą potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • podpisana kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Dokumenty należy przesyłać pocztową do Sekretariatu studiów podyplomowych.

Opłaty

Koszty uczestnictwa:
Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 5 500 zł.

 Trzy możliwości opłacenia studiów:

 • w całości
 • w 2 ratach po 2 750 zł
 • w 7 ratach po 700 zł + 1 racie 600 zł

Koszt przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikującego TenStep Academy – TenStep Inc. w Georgii, USA wynosi 740 zł. Koszt certyfikacji dla słuchaczy naszych studiów podyplomowych został zawarty w cenie studiów!


Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


inż. Marta Jankowiak

WNPiD, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl
tel: 61 829 6514

Kierownik Studiów Podyplomowych:
Prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl


Font Resize
Contrast