Historia i Wiedza o Społeczeństwie

Rekrutacja na studia trwa do 30 września! Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 r.

Dla kogo?


To studia dla wszystkich, którzy zajmują się prowadzeniem dydaktyki w tych dwóch dziedzinach nauczania i pragną zdobyć umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania, zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w tych dziedzinach, a także poznać odpowiedzi na pytania najczęściej nurtujące ludzi pracujących z młodzieżą. To również szansa na poszerzenie swojej wiedzy dla osób niezwiązanych z pracą dydaktyczną. Studia pozwalają na uzupełnienie wiedzy o najbardziej aktualne i najczęściej komentowane fakty z zakresu współczesnej myśli politycznej, systemów, zagadnień gospodarczych czy europejskich.

 

Szczególnie swoją ofertę polecamy:


 • nauczycielom
 • samorządowcom
 • dziennikarzom
 • organizatorom kursów
 • przedstawicielom wszystkich tych zawodów, do wykonywania których niezbędna jest wiedza i kompetencje w obszarach historii i WOS

Dlaczego warto?


Cele studiów:


 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych pod okiem doświadczonych pedagogów
 • poszerzenie i uszczegółowienie wiedzy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 • prezentacja bieżącej literatury i badań dotyczących tych dziedzin
 • obeznanie w zagadnieniach ekonomicznych, politycznych i europejskich w szybko zmieniającym się świecie

Organizacja studiów


Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 • Dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie (60 godz.)
 • Podstawy socjologii (10 godz.)
 • Encyklopedia prawa (16 godz.)
 • Historia powszechna (20 godz.)
 • Historia Polski (20 godz.)
 • Międzynarodowe stosunki polityczne (20 godz.)
 • Podstawy gospodarki rynkowej (20 godz.)
 • Współczesna myśl polityczna (12 godz.)
 • Współczesne instytucje polityczne państw industrialnych (20 godz.)
 • Współczesne instytucje polityczne Polski (20 godz.)
 • Historia integracji europejskiej (10 godz.)
 • Edukacja europejska (10 godz.)
 • Prawo i instytucje europejskie (20 godz.)
 • Samorząd i wspólnoty lokalne (12 godz.)
 • Komunikowanie polityczne (16 godz.)
 • Protokół dyplomatyczny (12 godz.)
 • Socjotechnika (12 godz.)
 • Teoria polityki (20 godz.)
 • Praktyka (60 godz.)
 • Komunikowanie masowe i polityczne (16 godz.)
 • Protokół dyplomatyczny (12 godz.)
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi (12 godz.)
 • Socjotechnika (12 godz.)
 • Teoria polityki (16 godz.)

 

Liczba godzin łącznie: 390

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja studiów:


 • Zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • Słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie podyplomowych studiów historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Warunki ukończenia studiów:


 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych, warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

 

 

Opłaty


Koszt uczestnictwa: 2200 PLN.

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w trzech ratach po 1 100 PLN
 • w 15 ratach po 220 PLN

Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto z dostępem do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta). Hasło do konta zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Numer konta zostanie wysłany pocztą tradycyjną wraz z decyzją o przyjęciu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja


Słuchaczami podyplomowych studiów historii i wiedzy o społeczeństwie mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji.

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


inż Marta Jankowiak

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
pok. 48
tel. 61 829 65 14, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Elżbieta Lesiewicz
e-mail: elzbieta.lesiewicz@amu.edu.pl 


[/wptabcontent]

Font Resize
Contrast