Media Relations

Kierunek

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania zaprasza do uczestnictwa w Podyplomowych Studiach z zakresu MEDIA RELATIONS.

 

Atuty studiów:


 •  studia na prestiżowej uczelni (III miejsce w Polsce wśród szkół wyższych według rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
 •  program studiów przygotowany w oparciu o opinie specjalistów z zakresu media relations
 •  wysoka jakość i dobra cena
 •  wykładowcy – profesjonaliści z dziedziny kształtowania pozytywnych relacji z mediami (w tym dziennikarze, rzecznicy prasowi, PR-owcy)
 •  położenie szczególnego nacisku na praktyczną stronę zajęć (np. autoprezentacja przed kamerą, case studies z dziedziny sytuacji kryzysowej)
 •  aktualność przekazywanej wiedzy
 •  zajęcia ograniczono do dwóch modułów dziennie realizowanych w godz. 9:00-16:00
 •  materiały dydaktyczne udostępniane drogą on-line,
 •  dogodny dla słuchacza, miesięczny system płatności
 •  elektroniczny indeks
 •  opieka administracyjno-organizacyjna podczas każdego ze zjazdów
 • nowoczesny budynek dydaktyczny
 • w pełni zdigitalizowane sale wykładowe i pracownie

Cele

Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu „MEDIA RELATIONS” zdobędzie wysoce specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze współpracy z dziennikarzami, w tym:

 • pozna metody i techniki współpracy z mediami (tradycyjne i niekonwencjonalne)
 • zaznajomi się z narzędziami prawnymi pomocnymi w kontaktach z mediami (m.in. instytucja autoryzacji, sprostowanie)
 • nauczy się skutecznie negocjować z dziennikarzami ( np. w czasie sytuacji kryzysowej w firmie)
 • będzie umiał przygotowywać poprawne materiały prasowe
 • pozna chwyty retoryczne i erystyczne, które są wysoce potrzebne w kontaktach z prasą
 • nabędzie umiejętności poprawnej autoprezentacji w prasie drukowanej, radiu i telewizji. Studia mają wyjątkowo praktycznych charakter: ponad 80% prowadzących zajęcia to praktycy z dziedziny media relations

Program zajęć

Program zajęć składa się z następujących modułów:


1. Prawo mediów

2. Prawo autorskie

3. Skuteczna komunikacja z mediami

4. Metody pisania informacji prasowych

5. Autoprezentacja

6. Warsztaty telewizyjne – praca z kamerą

7. Pracownia radiowa – praca z mikrofonem

8. Sytuacja kryzysowa w firmie a media relations

9. Organizacja konferencji prasowej

10. Nowe metody komunikacji z mediami

11. Techniki negocjacji z mediami

12. Erystyka i retoryka

13. Savoir-vivre

14. Komunikacja wewnętrzna firmy a media relations

15. Oczekiwania dziennikarzy względem działów kontaktu z mediami

16. Stylizacja

17. Obsługa medialna podczas eventów

18. Modele funkcjonowania działów kontaktu z mediami

19. Patronaty medialne 20. Monitoring mediów

21. Rzecznik prasowy firmy

22. Prezentacja w mediach a formy dziennikarskie

23. Emisja głosu

24. Reklama i sponsoring w mediach

25. Zarządzanie informacją

26. Seminarium dyplomowe

 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej.

 

Adresaci

Studia są przede wszystkim przeznaczone dla osób, które współpracują lub zamierzają współpracować z dziennikarzami w celu kształtowania pozytywnego wizerunku firmy czy instytucji publicznej: rzeczników prasowych, pracowników public relations, przedstawicieli działów marketingu i promocji.

Korzyści z wiedzy zdobytej podczas studiów mogą także czerpać osoby, które nie wykonują zawodu związanego z mediami, lecz na co dzień działają w sferze publicznej np. politycy, prezesi instytucji państwowych, przedstawiciele administracji publicznej, prezesi i członkowie zarządów firm, osoby powszechnie znane.

 

Metodyka

Studia podyplomowe przebiegać będą w oparciu o metody interaktywne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Prowadzący zajęcia przygotowali wykłady problemowe, które będą podpierać case studies. Przy realizacji ćwiczeń nieodzowne okażą się techniki aktywizujące słuchaczy: dyskusje, symulacje, ćwiczenia powstałe na bazie doświadczeń zawodowych wykładowców. Z kolei w ramach warsztatów (np. radiowych czy telewizyjnych) przewidziano indywidualne treningi z każdym z uczestników zajęć.

 

Rekrutacja

Rekrutacja

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 •  wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 •  kserokopia ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do sekretariatu studiów podyplomowych.

 

Koszt uczestnictwa: 4.000,00 zł.

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości (4.000,00 zł)
 • w dwóch ratach (2 x 2.000,00 zł)
 • w ratach miesięcznych (8 x 500 zł)

Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto z dostępem do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta). Decyzja o przyjęciu na studia zostanie przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wydział prowadzi dla słuchaczy elektroniczne indeksy, w których wykładowcy dokonują zaliczeń. Oznacza to, że uczestnicy studiów nie muszą indywidualnie starać się o wpisy w tradycyjnych indeksach.

Organizacja


Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych (soboty-niedziele).

 • sobota: 9.00-16.00
 • niedziela: 9.00-16.00

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

 

Kadra

W trosce o uzyskanie przez uczestników studiów podyplomowych jak najwyższych kwalifikacji w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji interpersonalnych i społecznych, zajęcia poprowadzą specjaliści, znajdujący uznanie nie tylko wśród naukowców a także praktyków. Są to doświadczeni a zarazem prężni wykładowcy akademiccy, rzecznicy prasowi korporacji międzynarodowych z wieloletnią praktyką, uznani dziennikarze, trenerzy, eksperci od kreowania wizerunku.

 

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


inż. Marta Jankowiak
WNPiD, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl
tel: 61 829 6514


Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr Dominika Narożna
e-mail: dominika.narozna@amu.edu.pl
telefon: 604 962 592

 

 

Font Resize
Contrast