Kreowanie wizerunku osób i instytucji w przestrzeni publicznej

Dla kogo?

ADRESATAMI STUDIÓW SĄ:

 • Osoby prywatne chcące budować swój wizerunek profesjonalisty w świecie biznesu, polityki, sztuki, czy mediów
 • Osoby chcące świadczyć pomoc w zakresie doradztwa wizerunkowego oraz nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami występującymi publicznie
 • Doradcy medialni, rzecznicy prasowi, pracownicy agencji reklamowych i public relations, pracownicy działów marketingu i promocji, osoby obracające się w kręgu biznesu i polityki, pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie kreacji wizerunku osób i instytucji
 • Osoby prowadzące własne firmy chcące zadbać o wizerunek swojego przedsiębiorstwa

 

Dlaczego warto

CELE STUDIÓW:

 • Przekazanie słuchaczom studentom wiedzy z zakresu koncepcji kreowania, metod i technik zarządzania wizerunkiem.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wystąpień przed kamerą i mikrofonem, w tym pracy nad głosem, skutecznej komunikacji niewerbalnej, techniki mowy
 • Zdobycie umiejętności dotyczących stylizacji i wizażu
 • Przedstawienie słuchaczom istoty kreacji wizerunku oraz brandingu
 • Zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dotyczących środków i technik komunikowanie się w i poza instytucją
 • Zdobycie umiejętności skutecznego kontaktowania się z mediami oraz kreowania medialnego wizerunku osób i instytucji
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik wywierania wpływu, natury ludzkich emocji oraz technik wykrywania kłamstwa
 • Uzasadnienie ważności wizerunku instytucji w spełnianiu wyznaczonej roli w społeczeństwie
 • Zdobycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie kreacji wizerunku w telewizji, radiu, prasie oraz mediach społecznościowych

Organizacja studiów

I. Wizerunek osoby

 • Komunikacja niewerbalna
 • Wystąpienia publiczne
 • Stylizacja
 • Wizaż
 • Przygotowywanie prezentacji multimedialnej
 • Technika mowy
 • Kultura żywego słowa
 • Emisja głosu w mowie
 • Techniki panowania nad stresem
 • Savoir vivre w biznesie i etykieta biznesowa
 • Sztuka argumentacji

II. Wizerunek instytucji/organizacji

 • Sztuka negocjacji
 • Retoryka i erystyka
 • Budowanie relacji z klientami
 • Środki i techniki komunikowanie się w instytucji
 • Rola rzecznika prasowego w budowaniu wizerunku instytucji
 • Wizerunek firmy w sytuacji kryzysowej
 • Zarządzanie informacją
 • Komunikacja z mediami
 • Rola personelu w kreowaniu wizerunku w instytucji
 • Employer branding
 • Koncepcje zarządzania małymi i średnimi firmami
 • Analiza rynku, planowanie i organizowanie działalności

III. Media w kreacji wizerunku

 • Metody i techniki współpracy z mediami
 • Kreowanie wizerunku w telewizji (warsztaty w studiu telewizyjnym)
 • Kreowanie wizerunku w radiu (warsztaty w studiu radiowym)
 • Kreowanie wizerunku z wykorzystaniem prasy (zarządzanie informacją)
 • Kreowanie wizerunku z wykorzystaniem mediów społecznościowych
 • Grafika
 • Interface

IV. Psychologia w kreacji wizerunku

 • Natura ludzkich emocji
 • Socjotechnika i techniki wywierania wpływu
 • Techniki wykrywania kłamstwa w ujęciu komunikacji pozawerbalnej

V. Prawo w ujęciu ochrony własności intelektualnej i kreacji wizerunku

 • Prawo mediów
 • Prawo autorskie

 

 

ZALICZENIE PROJEKTOWE

Zajęcia będą prowadzone dwutorowo:

 • pierwsza część będzie miała formę kilkugodzinnego wprowadzenia teoretycznego
 • drugą częścią będą warsztaty i inne formy zajęć praktycznych

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów z zakresu Kreowania Wizerunku Osób i Instytucji w Przestrzeni Publicznej mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 169

Opłaty

Koszt uczestnictwa: 3 900 PLN.

Trzy możliwości opłacenia studiów:

 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 950 PLN
 • w 8 ratach po 487,50 PLN

Kontakt

mgr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
pok. 169
tel.: 501820973
e-mail: m.tadeusz-ciesielczyk@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast