Dziennikarstwo


Dla kogo?

Dziennikarstwo od początku swojego istnienia jest odpowiedzią na potrzebę informacji. Profesjonalny dziennikarz potrafi nie tylko dostrzec w otaczającej go rzeczywistości istotne fakty, ale również nazwać je. Aby było to możliwe, musi posiadać wiedzę o zmieniających się realiach współczesnego świata i niezbędny w tej pracy warsztat. Podyplomowe Studium Dziennikarstwa UAM jest jedną z najdłużej działających w Polsce tego typu form kształcenia, a doborowa kadra teoretyków mediów oraz praktyków dziennikarstwa gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć. To wymarzona oferta dla Ciebie!

Studia dla wszystkich, których narzędziami pracy są pióro, mikrofon lub kamera. Ewoluujący rynek mediów w Polsce sprawia, że zmianom ulega także sam zawód dziennikarza. Dziś to już nie tylko kartka, długopis i dyktafon, lecz także zaawansowane programy obróbki materiału filmowego, media społecznościowe oraz radio internetowe. Za zmianami technologicznymi podążają także umiejętności, którymi powinien charakteryzować się dziennikarz: szybkiego przygotowania i składania materiału, używania odpowiedniego „języka mediów” czy poszukiwania informacji.

 

Studia szczególnie polecamy:


 • dziennikarzom, którzy chcą doskonalić swój warsztat
 • pracownikom branży medialnej
 • rzecznikom prasowym
 • specjalistom w dziedzinie PR
 • pracownikom agencji reklamowych
 • administratorom internetowych portali informacyjnych i społecznościowych

Dlaczego warto?

Cele studiów:


 • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu dziennikarstwa
 • nabycie praktycznej wiedzy od wykładowców pracujących w branży medialnej
 • zdobycie technicznych umiejętności niezbędnych do pracy w mediach
 • opanowanie umiejętności przygotowania materiału prasowego (we wszystkich rodzajach mediów)
 • zapoznanie z prawnymi zagadnieniami dotyczącymi mediów
 • zdobycie niezbędnych umiejętności w czasie zajęć w profesjonalnym studiu radiowym i telewizyjnym

Kadra

Mgr Lena Bretes-Dorożała – praktyk radiowy i telewizyjny. W radiu doświadczenie na stanowiskach : dziennikarz – prezenter informacyjny, wydawca, reportażysta, sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego, redaktor naczelny. W telewizji TVP : kierownik redakcji informacyjnej lokalnej i centralnej w Warszawie, założyciel TVP-INFO, Kierownik redakcji Wiadomości, szef publicystyki w TVP-1, Dyrektor Oddziału terenowego TVP w Poznaniu.

Z UAM związana od 1998 roku, wykłady z zakresu warsztatów dziennikarstwa telewizyjnego, udział w konferencjach naukowych : 2015: „Telewizja publiczna regionalna czy telewizja publiczna regionów?”, 2013: „Telewizja cyfrowa – przyszłość, której nie można uniknąć” – Urząd Miasta Poznań

Przeprowadziła szkolenia z zasad zachowania przed kamerą, autoprezentacji dla NSZZ Solidarność Wielkopolska, pracowników Urzędu Powiatu Poznańskiego, słuchaczy WSUS.

Laureatka nagród : Dziennikarskie Koziołki, Pióro Eugeniusza Kwiatkowskiego , Krzyż za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Złoty medal od Państwowej Straży Pożarnej za zasługi, order „Labor omnia  vincit”  za krzewienie idei pracy organicznej.

 

Mgr Andrzej Piechocki – wieloletnia praktyka dydaktyczna, dziennikarska i redakcyjna. W 2017 wyróżniony przez studentów WNPiD statuetką za najciekawiej prowadzone zajęcia. Były I zastępca redaktora naczelnego  „Głosu Wielkopolskiego”, były dyrektor ds. pism regionalnych Oficyny Wydawniczej Wielkopolski, redaktor naczelny miesięcznika „TarNowa Kultura”. Jest autorem książki „10 x tak redaktorze?”.

 

 

 

 

 

 

 

Dr Agnieszka Mielczarek – wieloletni dydaktyk na UAM, z ogromnym doświadczeniem. Nauczycielka języka polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nauczania języka polskiego jako obcego, pragmatyki językowej, w tym języka w mediach, oraz kultury języka polskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, książki „Język prezenterów radiowych”, współautorkasłownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego oraz słownika współczesnej polszczyzny. Dla studentów dziennikarstwa UAM prowadzi zajęcia i wykład poświęcone kulturze języka polskiego. Współpracuje z Instytutem Języków Strategicznych na Uniwersytecie Stanowym Arizony w Phoenix.

 

 

 

 

 

 

Dr Dominika Narożna – jest adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu media relations. W latach 2004-2010 współpracowała z TVP S.A., a następnie do 2017 roku sprawowała funkcję rzecznika prasowego UAM.  Od 2011-2017 roku, decyzją Rektora prof. Bronisława Marciniaka, powołano Ją na Kierownika Biura Prasowego tej uczelni. Od 1 września 2017 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Fundacji UAM oraz powierzono Jej funkcję menedżera ds. współpracy z otoczeniem w Parku Naukowo-Technologicznym tej Fundacji.

 

 

 

 

 

 

Mgr Andrzej Niczyperowicz – od 45 lat związany z dziennikarstwem, przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej – od stażysty, do redaktora naczelnego. Najdłużej, 17 lat, był sekretarzem redakcji w ,,Gazecie Poznańskiej”; to rekord Guinnessa w polskich dziennikach.

W 1975 roku podjął pracę w ,,Gazecie Zachodniej”, która nieco później wróciła do tytułu ,,Gazeta Poznańska”. W ostatniej fazie przed likwidacją dziennika, pracował w ,,Gazecie Poznańskiej” jako szef ,,Magazynu” oraz koordynator szkoleń grupy ,,Polskapresse”, potem jako dziennikarz w ,,Głosie Wielkopolskim”.

Od roku 1981 jest wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od tego czasu zajmuje się teorią i praktyką gatunków dziennikarskich Jest autorem podręczników akademickich,  prac poświęconych gatunkom dziennikarskim w miesięcznikach, kwartalnikach i rocznikach naukowych.

Organizacja studiów


Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


 • Współczesne stosunki polityczne (9 godz. wykładowych)
 • Socjologia komunikowania (15 godz. wykładowych)
 • Metodyka badania opinii społecznej (9godz. wykładowych)
 • Psychologia społeczna (15 godz. wykładowych)
 • Teoria informacji (15 godz. wykładowych)
 • Prasoznawstwo (12 godz. wykładowych)
 • Gatunki dziennikarskie (15 godz. seminarium)
 • Ochrona własności intelektualnej (12 godz. wykładowych)
 • Prawo prasowe i etyka dziennikarska (18 godz. wykładowych)
 • Stylistyka i kultura języka polskiego (18 godz. warsztatowych)
 • Retoryka i erystyka dziennikarska (15 godz. wykładowych)
 • Techniki przekazu treści (9 godz. seminarium)
 • Publicystyka (9 godz. seminarium)
 • Reportaż (9 godz. seminarium)
 • Felieton (9 godz. seminarium)
 • Komentarz (9 godz. seminarium)
 • Dziennikarstwo telewizyjne (9 godz. seminarium)
 • Dziennikarstwo radiowe (12 godz. seminarium)
 • Dziennikarstwo internetowe (9 godz. seminarium)
 • Dziennikarstwo śledcze (9 godz. seminarium)
 • Praktyka zawodowa (1 tydzień)

Łączna liczba godzin: 237 godz. + 1 tydzień praktyk

Formy zaliczeń:
Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia

 

Organizacja studiów:


 • Zajęcia rozpoczną się w październiku br. i odbywać się będą w systemie zaocznym, w soboty oraz niedziele, z reguły co dwa tygodnie
 • Słuchacze otrzymują, po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie dziennikarstwa

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Warunki ukończenia studiów:


 • zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
 • zaliczenie testu końcowego z zakresu programu realizowanego w trakcie roku akademickiego

Opłaty


Koszt uczestnictwa: 3 000 PLN

Trzy możliwości opłacenia studiów:


 • w całości
 • w dwóch ratach po 1 500 PLN
 • w 8 ratach po 375 PLN

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych

Rekrutacja


Słuchaczami Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Termin składania dokumentów: od 7 maja br.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, pok. 44

Kontakt


Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. UAM dr hab. Wojciech Adamczyk
e-mail: wojciech.adamczyk@amu.edu.pl

Sekretarz Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa
inż. Marta Jankowiak

WNPiD, pok. 48
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl
tel: 61 829 6514

Font Resize
Contrast